20 sakupljača sekundarnih sirovina završilo obuku za bezbedno upravljanje otpadom

Bezbedno upravljanje komunalnim otpadom i zaštita životne sredine, transport i skladištenje komunalnog otpada, zakonske obaveze sakupljača, samo su neke od tema o kojima je bilo reči na dvodnevnoj obuci za sakupljače sekundarnih sirovina održanoj 1. i 2. februara u Domu kulture Roma u Leskovcu.

Naime, u okviru projekta organizacije Porečje iz Vučja, Leskovac – Grad za primer, 20 članova Udruženja sakupljača sekundarnih sirovina Marko Crni završilo je dvodnevnu obuku za bezbedno upravljanje otpadom.

Osim toga, sakupljači su obučavani i za vođenje kampanje i obraćanje donosiocima odluka, kao i za kreiranje i razvijanje poslovnog plana u pravom smeru.

Važan deo obuke bio je i isticanje značaja prostora za skladištenje sekundarnih sirovina.

Obuka za bezbedno upravljanje otpadom, Foto: OCD Porečje

Uspeli smo da za ova dva dana obuke sakupljače upoznamo sa njihovim pravima i obavezama, da im pomognemo da razumeju svrhu prostora za skladištenje, kao i da budu osposobljeni da obavljaju svoju delatnost bez štetnog uticaja na životnu sredinu,“ ističu iz organizacije Porečje.

Oni dodaju i da Udruženje Marko Crni nastavlja ka legalizaciji svog poslovanja, te da su za naredni period planirane akcije prikupljanja potpisa za podršku sakupljačima u vezi sa obezbeđivanjem prostora za privremeno skladištenje otpada od strane Grada Leskovca.


Projekat OCD Porečje iz Vučja „Leskovac – Grad za primer“ deo je projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“.