Dijalog građana i nadležnih rešava probleme osoba sa invaliditetom

Roterdam je drugi po veličini grad u Holandiji, i glavna morska luka sa 610.000 stanovnika, od kojih oko 30.000 osoba sa invaliditetom. Jedan je od gradova koji je u 2017. godini dobio nagradu Access City Award – jedne od inicijativa kojom Evropska komisija pokušava da osigura jednak pristup punom gradskom životu za osobe sa invaliditetom, nagrađujući progres gradova u ovoj oblasti.

Mnogo je razloga zbog kojih se Roterdam našao na listi nagrađenih gradova, kada se radi o mobilnosti i pristupačnost objektima za osobe sa invaliditetom. Jedan od njih je i komunikacija nadležnih i građana.

Naime, kako u publikaciji Access City Award navode, probleme sa pristupom i mobilnošću osoba sa invaliditetom građani Roterdama mogu prijaviti posredstvom telefona, veb portala ili korišćenjem aplikacije, a Grad u roku od 24 sata rešava hitne probleme koji utiču na pristupačnost i mobilnost.

Kako izgleda dan osoba sa invaliditetom u Srbiji?

Ilustracija: Access City Award

Smernice za uređenje otvorenog prostora u Roterdamu kreirane su 2014. godine, i to kroz dijalog opštine i zainteresovanih strana, kako bi se čule realne potrebe građana.  One podrazumevaju da visinske razlike na pešačkim rutama ne budu više od 2 centimetara, neravnine ne veće od 3 centimetara, i najmanje jedno dostupno parkirng mesto za osobe sa invaliditetom na svakih 200, unutar 50 m od glavnog ulaza u javne zgrade, navodi se u pomenutoj publikaciji.

Osim Smernica za uređenje otvorenog prostora, iste godene Standard za izradu puteva je modifikovan, tako da ispunjava zahteve pristupačnosti osoba sa invaliditetom. Naime, kad god se planiraju veliki radovi u saobraćaju, u rad su uključeni i stručnjaci za pristupačnost, kako bi se osiguralo ispunjavanje potreba osoba sa invaliditetom.

Takođe, od 2007. godine, Roterdam ima i pristupačnu plažu, sa besplatnim invalidskim kolicima i pomagalima za kretanje, pristupačnim toaletima i stazom za invalidska kolica, ističu u obrazloženju nagrade.

U publikaciji se ističe i da “prema holandskom zakonu, 80% svih stanica javnog prevoza mora biti dostupno korisnicima invalidskih kolica do 2019. godine. Roterdam je već premašio ovu kvotu do 2015. godine.”

 Javni prevoz u Nišu za osobe sa invaliditetom veliki problem

Ove godine očekuje se da za osobe sa invaliditetom budu dostupne skoro sve saobraćajne stanice, koje između ostalog sadrže i audio informacije za osobe sa oštećenjem vida.

Za mobilnost osoba sa invaliditetom u Roterdamu značajna je i Centralna železnička stanica, koja je dizajnirana i sagrađena uz pomoć stručnjaka za pristupačnost, a širom grada funkcioniše i volonterska autobuska služba, koja pruža usluge osobama starijim od 55 godina.

Osim toga, u Roterdamu radi četrnaest mobilnih savetovališta i timovi za primarnu pomoć, koji takođe informišu osobe sa invaliditetom o njihovim pravima i vrsti podrške koju mogu da dobiju od opštine.