EU info dan u Obrenovcu: Mladi u fokusu

U četvrtak 20. septembra predstavnici Edukativnog centra Kruševac su u Obrenovcu, u saradnji sa Fondacijom za mlade Obrenovca, organizovali konsultativni sastanak sa relevantnim lokalnim akterima o temi  “Karijerni razvoj i zapošljivost mladih”, a u nastavku i EU Mladi INFO dan.

Na sastanku, koji je okupio predstavnike javnog i civilnog sektora i mlade Obrenovčane bilo je reči o položaju i participaciji mladih u lokalnim zajednicama, njihovom karijernom razvoju i zapošljivosti.

“Sa ciljem razmene iskustava, predstavljen je Savet za mlade gradske Opštine Obrenovac, koji u svom sastavu okuplja predstavnike opštine – zadužene za brigu o mladima, odborničkih grupa, lokalnih institucija i ustanova, organizacija civilnog društva i učeničkih parlamenata, a članovi se biraju javnim konkursom koji raspisuje Veće”, kažu organizatori.

Predsednica Saveta za mlade GO Obrenovac Kristina Šustić ovom prilikom navela je neke od vidova podrške mladima, kao što su stipendije ove gradske opštine i različite tematske radionice. Međutim, iako je u Obrenovcu zastupljen rad sa mladima iz dodatno osetljivih grupa, prema njenim rečima oni nisu u dovoljnoj meri prepoznati.

EU Info dan u Obrenovcu / Foto: ECK

Predstavnici Edukativnog centra Kruševac su u Obrenovcu prezentovali aktivnosti i rezultate organizacije u oblasti karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, a kao primer dobre prakse istaknut je Savet partnera za karijerno vođenje i savetovanje Grada Kruševca.

U nastavku je organizovan EU INFO dan, u okviru koga su predstavljene mogućnosti i prilike za sticanje novih znanja i veština kroz evropske programe za mlade, a prisutni su informisani i o načinu prijavljivanja.


Aktivnosti o temi “Karijerni razvoj i zapošljivost mladih” OCD Edukativni centar Kruševac realizuje u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“, na teritoriji 5 lokalnih zajednica u centralnoj Srbiji. Osim Kruševca, niz aktivnosti sprovodi se i Vrnjačkoj Banji, Kragujevcu, Obrenovcu i Paraćinu.