„FrankofoNI: FRANCUSKI JEZIK – TVOJ IZBOR ZA BUDUĆNOST“

Četvrtak, 1. mart 2018. godine, 15 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Francuski jezik nije samo jezik kulture i ljubavi: za 77 miliona ljudi u svetu je maternji jezik, a govori se u 29 zemalja. On je pre svega adut da umnogostručite šanse za dobijanje posla na međunarodnom tržištu.Poznavanje francuskog jezika otvara vrata u mnogim frankofonim preduzećima (Kanada, Švajcarska, Belgija i afrički kontinent). Mnoge međunarodne organizacije kao što su Ujedinjene nacije, Svetska trgovinska organizacija, Crveni Krst, NATO, Savet Evrope koriste francuski kao službeni jezik. 

Kroz debatu i razmenu mišljenja ovaj forum će biti prilika da sagledamo aktivnosti Francuskog instituta u Srbiji – Niš i njegovih partnera, i da govorimo o saradnji na kulturnom, naučnom i profesionalnom nivou.

O važnosti francuskog jezika govoriće:

  • Saša Miljković, počasni konzularni predstavnik Francuske u Nišu
  • dr Danijel Živkovićprofesor francuskog jezika na Fakultetu za pravne i poslovne studije – dr Lazar Vrkatić
  • dr Miljana Radovićdoktor hemijskih nauka, PMF Niš
  • Milena Tasić, moderatorka

Građani će moći uživo da prate i komentarišu Gradski forum na Facebook stranici Media i reform centra Niš, kao i da postavljaju pitanja i ostavljaju komentare na samom događaju, ili putem twitter-a korišćenjem #gradskiforum.

Gradski forum je deo projekta „Partnerstvo za održivi razvoj“ koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva. Cilj je povećanje učešća građana u održivom razvoju zajednice kroz iniciranje redovne i direktne komunikacije između građana i predstavnika vlasti, ali i jačanje saradnje i komunikacije organizacija civilnog društva i medija sa nosiocima vlasti i insitucijama, što predstavlja osnovu svakog demokratskog procesa.