Nemanja Nenadić: Građani moraju da znaju svoja prava kako bi uočili korupciju

„Građani, da bi mogli da zaključe da li je reč o korupciji ili o normalnom postupanju – moraju da probaju da saznaju šta su njihova prava. Te informacije često se mogu naći na internet sajtovima ili u nekim propisima ili šalter salama, ali one često nisu dovoljno precizne, pa građani uvek kad imaju sumnju – treba da se posavetuju“, kaže programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.

Korupcija je veliki društveni problem, a jedno od važnih pitanja i prvi korak u borbi protiv nje jeste kako je prepoznati. Nevladine organizacije koje pružaju pravnu pomoć ili se bave konkretno korupcijom, poput Transparentnosti, saveznik su građanima i prva stanica gde mogu da se obrate ukoliko sumnjaju na korupciju.

Kako prevazići probleme u borbi protiv korupcije u Nišu?

Ipak, kafa za doktorku, čokolada za medicinske tehničare ili znak pažnje za nekog iz opštine ne moraju nužno biti korupcija. Nenadić navodi da je to deo običajnih normi koje su raširene u našoj zemlji.

Nije problem kad neko želi da izrazi zahvalnost zbog uspešno obavljenog posla. Problem je ukoliko ona druga strana računa da će takav dar dobiti, a ako ne dobije – u nekoj sledećoj situaciji tu uslugu uskrati“.

Šta je antikorupcijski plan i možemo li do društva bez korupcije?

Podela vlasti, kontrola i ravnoteža između raznih državnih organa, kao i veće učešće građana u kreiranju odluka preduslovi su da u demokratskim društvima ne dođe do slučajeva korupcije, navodi naš sagovornik. Nenadić kaže da se dosta uradilo nakon demokratskih promena 2000. godine, ali da postoje negativni trendovi u našoj zemlji, naročito kada je reč o zakonima. Sa druge strane, položaj nezavisnih državnih organa koji primenjuju antikorupcijske zakone sve je lošiji.

Veliko je pitanje na koji način će se stvari odvijati u budućnosti: hoće li neki dobri rezultati zaista i opstati“, zaključuje Nenadić.