Inicijativa Biram koga biram predstavljena u Parlamentu

Dušan Milisavljević/ Foto: MRCN

Građansku inicijativu za promenu izbornog sistema Biram koga biram predstavili su zajedno narodni poslanik Dušan Milisavljević i predstavnici Nacionalne koalicije za decentralizaciju danas u 11h u holu Narodne skupštine. Podršku promeni izbornog sistema pružilo je 20 000 građana potpisom Deklaracije, više od 40 poslanika vladajućih i opozicionih političkih partija, veliki broj eksperata u oblasti izbornog prava kao i predstavnika civilnog društva.

Srbija je jedna izborna jedinica, a poslanici se biraju sa lista partija i koalicija (proporcionalni sistem). U raspodeli mandata učestvuju samo izborne liste koje su dobile najmanje 5% glasova broja izašlih birača. Cenzus ne važi za liste nacionalnih manjina. Prisustvo žena u parlamentu obezbeđuje se obavezom da svako treće lice na listama mora biti predstavnik manje zastupljenog pola. Poslanici se biraju po redosledu na listama kandidata političkih partija i koalicija. Ovaj izborni sistem koji je jedan od stubova partokratije, uz manje promene, u primeni je od 2000. godine.

„Sadašnjim izbornim sistemom građani praktično ne znaju za koga glasaju i ko su njihovi kandidati za poslanike. U kampanji se vide šefovi stranaka koji svojim autoritetom dobijaju poverenje glasača. Zalažem se za promenu aktuelnog izbornog sistema, gde bi narodni poslanici, ali i odbornici bili birani na ime i prezime i time imali odgovornost prema građanima koji ih biraju, a ne kao do sada da odgovaraju samo šefovima stranaka. Ovom promenom bi omogućili da se kandiduju ljudi dokazani u svojim profesijama koji bi se u parlamentu borili za interese svog kraja“, izjavio je narodni poslanik Dušan Milisavljević.

Tokom poslednje tri godine zalaganja postignut je konsenzus o četiri ključne vrednosti koje bi reforma izbornog sistema morala da sadrži: 1. veći stepen odgovornosti narodnih poslanika, 2. ravnomernu teritorijalnu zastupljenost građana u parlamentu, 3. adekvatno prisustvo nacionalnih manjina i 4. srazmerno prisustvo oba pola u Narodnoj skupštini. Svakako je potreban veći stepen personalizacije, ali ne nužno kroz većinski, već kroz proporcionalni personalizovani odnosno adekvatan mešoviti izborni sistem.

„Važno je da napomenemo da smo ovu inicijativu pokrenuli pre tri godine i da smo u tom periodu razgovarali sa više od 80 poslanika vladajućih i opozicionih političkih partija. Veliki broj njih pored gospodina Milisavljevića koji je i danas javno dao podršku, saglasio se da je Srbiji potrebna promena izbornog sistema. Vrlo nam je značajna podrška koja stiže od poslanika jer su oni ti koji tu promenu moraju da izglasaju i ovom prilikom pozivam i sve političke aktere da se javno uključe i daju predloge za unapređenje izbornog sistema“, kazala je direktorka NKD-a, Milena Velojić.

Nakon predstavljanja inicijative u parlamentu, NKD nastavlja dijalog sa svim akterima na političkoj sceni, radi postizanja saglasnosti oko modela izbornog sistema koji je najbolji za građane Srbije.