Javna potrošnja u Srbiji: građani i pravosudne institucije u vrtlogu političke korupcije

Foto: MRCN/B.R.

Petak, 16. mart 2018. godine, 12 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Užički centar za ljudska prava i demokratiju organizuju okrugli sto “Javna potrošnja u Srbiji: građani i pravosudne institucije u vrtlogu političke korupcije”.

Okrugli sto je deo projekta „Građansko društvo i pravosuđe: ka više transparentnosti i borbe protiv korupcije u javnoj potrošnji“, koji se realizuje uz podršku Delegacije EU u Republici i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

PLAN RADA

12:00 – 12:15 – Registracija učesnika

12:15 – 12:25 – Dragan Dobrašinović, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava
Politička korupcija u Srbiji: uzurpacija javnog interesa i potčinjavanje institucija

12:25 – 12:35 – Prof. dr Miroslav Prokopijević, Institut za evropske studije
Javna potrošnja u Srbiji: centralni koruptivni izazovi, ekonomske posledice i moguća rešenja

12:35 – 12:45 – Alekasandar Radosavljević, Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Kapaciteti i ograničenja pravosudnog sistema u borbi protiv političke korupcije

12:45 – 12:55 – Milorad Bjeletić, Beogradska otvorena škola
Ima li građansko društvo odgovor na izazove visoke političke korpucije?

12:55 – 13:45 – Diskusija