Javna rasprava o temama od javnog interesa

Sreda, 27. februar 2019. godine, 12 časova
Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

U skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, i usvojenim Mehanizmom utvrđivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Gradska opština Pantelej, u saradnji sa Media i reform centrom Niš, organizuje JAVNU RASPRAVU o temama od javnog interesa.

Tim povodom pozivamo predstavnike medija, udruženja građana, strukovnih udruženja, nevladinih organizacija, odnosno svih zainteresovanih organizacija civilnog društva i medija da aktivnim učešćem u javnoj raspravi neposredno definišu najvažnije teme od interesa za lokalnu javnost i praktično kreiraju proces javnog informisanja građana za koji su životno zainteresovani.

Na ovaj način predložene i odabrane teme biće sastavni deo konkursa za medijske projekte, koje će sufinansirati Gradska opština Pantelej, u cilju potpunog, pravovremenog i objektivnog obaveštavanja građana na svojoj teritoriji.