Karavan za klimu u Kruševcu

Karavan za klimu / Izvor: institutfrancais.rs

“Karavan za klimu”, koji građanima i građankama predstavlja praktična rešenja u borbi protiv globalnog zagrevanja, dolazi u kruševački Kulturni centar, u utorak, 5. juna. 

Događaj je namenjen svim uzrastima, a posetioce očekuju fotografije, skulpture u pokretu, panoi sa objašnjenjima, velika društvena igra, dokumentarni filmovi, naučna debata i još mnogo toga.

Karavan za klimu u Kruševcu, islutstracija: institutfrancais.rs

U 12 časova biće otvorena izložba „Život smeća“ – umetničko putovanje koje pokazuje koliko otpaci ostaju u prirodi i podstiče preispitivanje svog ponašanja u cilju smanjenja proizvodnje smeća, reciklaže i ponovne upotrebe. Nakon otvaranja izložbe uslediće naučne radionice za najmlađe, kao i naučna debata. Izložba će biti otvorena do 15. juna.

Naučna debata „Participativni pristupi kao odgovor na izazove klimatskih promena“

Kako koristiti participativne pristupe u odgovoru  na izazove klimatskih promena? O ovom pitanju ćemo razgovarati kroz prezentaciju studija slučaja iz Srbije i Francuske.

Uključivanje ili „pridruživanje aktera grada procesima rešavanja pitanja koja se njih tiču, kao i implementacija njihovih rešenja” je pristup koji se razvija u svim gradovima sveta. Osmišljavanje teritorijalnog projekta više nije rezultat odvojenog razmišljanja između dve vrste aktera, onih koji odlučuju i onih koji sprovode u delo, već se širi na sve zainteresovane strane.

Participativni pristupi se tiču različitih vrsta projekata, bilo da je u pitanju izgradnja teritorijalnog projekta, ili izrada dokumenta strateškog planiranja, ili uključivanje budućeg stanovništva u koncipiranje projekta ili njegovo direktnije povezivanje sa upravljanjem gradom.

Kako je bilo na niškom Karavanu za klimu?

U iščekivanju događaja u Kruševcu, pogledajte kako je bilo u Nišu, odakle je “Karavan za klimu”, realizovan u okviru festivala nauke „Nauk nije bauk“ na Elektronskom fakultetu, počeo obilazak Srbije.

Podsećamo, Karavan za klimu – Svi aktivni u borbi protiv klimatskih promena! jeste projekat koji realizuje Francuski institut u Srbiji i Ambasada Francuske u Srbiji zajedno sa lokalnim akterima, opštinama, gradovima, građanskim društvom. Finansijsku podršku i pomoć za ovaj projekat dao je i Francuski institut iz Pariza i grupa SUEZ.