Ko su danas gospodari medija?

U utorak, 29. maja, u Nišu je održan razgovor o knjizi GOSPODARI MEDIJA – Spin doktori i manipulacija javnošću u službi vlasti, čiji je autor Marčelo Foa.

Sa zainteresovanim građanima, među kojima je bio veliki broj studenata, razgovarali su profesor dr Zoran Aracki,  dr Miroljub Radojković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, dr Maja Vukadinović, urednica edicije Multimedia i Zoran Hamović, glavni urednik IP Klio.

Diskusiju su moderirali asistent na Departmanu za komunikologiju i novinarstvo Filozofksog fakulteta u Nišu i dugogodišnji novinar Velibor Petković, i novinarka Branislava Jovanović.

O knjizi Gospodari medija

Foto: MRCN / N.S

Rašireno je mišljenje, posebno na Zapadu, da su u eri informacija kao spektakla i sami političari žrtve sveopšte medijske dominacije. Da li je zaista tako? Čini se da je upravo obrnuto, zato što su, zahvaljujući spin doktorima, vlasti naučile kako da prividnu medijsku svemoćnost iskoriste za sopstvene potrebe. Marčelo Foa objašnjava kako je i zašto moguće usmeriti medije u željenom pravcu, često bez jasne svesti novinara da učestvuju u takvim operacijama. Knjiga osvetljava pozadinu mnogih istorijskih događaja – od atentata na predsednika Kenedija do rata u Siriji, otkriva tehnike i trikove kojima se služe medijski eksperti i ujedno nudi istorijski prikaz razvoja fenomena spina od Bernajsa do naših dana. Za čitaoce u Srbiji biće posebno interesantni primeri medijske manipulacije, kreirani u velikim američkim PR agencijama, tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

Razgovor o knjizi organizovali su Niški kulturni centar, Izdavačka kuća Clio i Media i reform centar Niš.