„Ljudska bezbednost i vatreno oružje: Uključivanje problema oružja u strateški okvir grada Niša“

Foto: MRCN/B.R.

Četvrtak, 9. novembar 2017. godine, 12 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Centar za istraživanje javnih politika iz Beograda u saradnji sa Centrom za razvoj civilnih resursa iz Niša organizuje panel diskusiju „Ljudska bezbednost i vatreno oružje: Uključivanje problema oružja u strateški okvir grada Niša“​.

Ovom prilikom biće predstavljeni rezultati terenskog istraživanja u Nišu, u okviru projekta ,,Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija reforme sektora bezbednosti” koji Centar za istraživanje javnih politika sprovodi uz podršku Odeljenja za demokratizaciju pri Misiji OEBS-a u Srbiji:

Koji su ključni bezbednosni problemi u Nišu? Da li je i zašto vatreno oružje rasprostranjeno u gradu? Kako poboljšati efikasnost kampanja za legalizaciju oružja i podići kulturu držanja i posedovanja legalnog oružja? U kojim od ovih oblasti lokalna zajednica želi i ima kapaciteta da se uključi u unapređenje bezbednosti zajednice? 

Na panel diskusiji će govoriti predstavnici Centra za istraživanje javnih politika, Lokalnog saveta za bezbednost grada Niša, Centra za razvoj civilnih resursa iz Niša, odbornici, i predstavnici lokalne samouprave i policije.