„Medijska pismenost baza političke pismenosti“

Jovana Jovanović: Medijska pismenost baza političke pismenosti
Jovana Jovanović

Uvođenje medijske pismenosti u obraznovni sistem je neophodno! Zašto je medijska pismenost toliko važna? Danas je život nezamisliv bez interneta, štampe, televizije, radija i svih ostalih sredstava masovnog komuniciranja.

U moru različitih informacija, publika bi trebalo da nauči da razlikuje istinite od manipulativnih sadržaja, kao i da shvati društvenu ulogu i značaj medija… Zbog toga država mora više da se potrudi i medijski opismeni građane Srbije. Kako zapravo to uraditi Jedna od polaznih tačaka je obrazovanje.

Medijska pismenost je neodvojiv deo obrazovanja. Ako učenici od prvog razreda uče da čitaju i pišu, da sabiraju i oduzimaju. Uče o istoriji, geografiji i biologiji i sve ono što im je neophodno kako bi bili samostalni, zašto ne bi učili šta su to mediji i kakav je njihov značaj?

Mišljenja sam da medijsko obrazovanje mora biti jedan od obaveznih predmeta u osnovnim i srednjim školama, ali i na fakultetima. Mladi su ti koje treba opismeniti jer su oni protagonisti budućih promena. Medijska pismenost se u srednjim školama obrađuje kao jedna tematska celina u okviru predmeta građansko vaspitanje, ali složićemo se da jedan čas u toku jedne školske godine nije dovoljan imajući u vidu koliki uticaj mediji imaju na naše društo.

Medijska pismenost preduslov demokratije

Ukoliko želimo da živimo u demokratskom društvu, medijska pismenost je preduslov. A da bi ljudi bili medijski opismenjeni, oni moraju da razvijaju kritičko razmišljanje i veštine kao i znanja koja su potrebna da prepoznaju svaki vid manipulacije u medijima. Svaka individua mora da pristupi analitički porukama poslatih preko medija i da stalno preispituje.

Takođe, medijska pismenost predstavlja bazu za političku pismenost, ali nažalost  mislim da ne postoji politička volja da se medijska pismenost uvede kao nastavni predmet.

Medijsku pismenost možemo posmatrati kao borbu protiv senzacionalizma, polu-informacija, dezinformacija, diskriminacije u medijima, zloupotrebe medija, propagande… Niko ne može da se sakrije od medijskog uticaja i zato je veoma bitno znati kako se sa istim nositi. Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možemo upotrebiti da promenimo svet!

Autor: Jovana Jovanović

***U okviru Nedelje medijske i informacione pismenosti održana je diskusija Perspektive medijske pismenosti, gde su studenti Pravnog i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu govorili o temama važnim za medijsku pismenost, slobodu i moć medija. Sa ciljem da šira javnost čuje razmišljanja mladih o ovim značajnim pitanjima, u celosti prenosimo njihova izlaganja.