Kako protiv nasilja – uloga medija?

Foto: MRCN/B.R.

Utorak, 6. mart 2018. godine, 12 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Ujedinjene nacije – Program za razoj (UNDP) u saradnji sa Medijskim istraživačkim centrom, predstaviće Analizu medijskog istraživanja o nasilju nad ženama dr Zorice Mršević, profesorke i istraživačice Instituta za društvene nauke.

Na događaju će biti predstavljena i grupa Novinarke protiv nasilja koju čine novinarke elektronskih i štampanih medija, a koje se zalažu za etičko izveštavanje o nasilju nad ženama.

U diskusiji će učestvovati:

•    dr Zorica Mršević, autorka istraživanja
•    Maša Mileusnić, novinarka
•    Miša Stojiljković, moderator

Kako izveštavanje o nasilju nad ženama utiče na žrtve, a kako na percepciju javnosti; šta bi novinari i novinarke trebalo da izbegavaju, a na šta da ukazuju kada izveštavaju o ovom fenomenu; šta je medijski odgovorno i etičko izveštavanje, neke su od tema o kojima će biti reči.

Kontakt:
Jelena Đukić Pejić,
0600424174


Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji. Projekat koji sporovode UNDP, UNFPA, UN Women i UNICEF u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije i uz podršku Švedske Vlade je usmeren na razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji. Zajedničkim delovanjem agencija Ujedinjenih nacija i Vladinih tela doprinosi se rešavanju problema nasilja u porodici i partnerskim odnosima, unapređuje podrška ženama, devojčicama i njihovim porodicama i stvara okruženje koje ne toleriše nasilje.