Neophodni bolji uslovi za sakupljače sekundarnih sirovina

Sakupljači sekundarnih sirovina prikupe oko 75% otpada koji se trenutno reciklira u Srbiji, pokazuje istraživanje USAID-a. Iako je trgovina sekundarnim sirovinama veoma profitabilna, sakupljači otpada u Srbiji spadaju u red najsiromašnijih stanovnika. Među sakupljačima je i veliki broj dece, tačnije čak 25% sakupljača čine mlađi od 18 godina.

Prema podacima Zelene inicijative, tipični sakupljač sekundarnih sirovina u proseku živi 46 godina, pripada najugroženijoj i najsiromašnijoj društvenoj grupi, nezaposlen je, radi prosečno 12 sati dnevno, i mesečno zaradi od 15.000 do 18.000 dinara, a prema procenama Republičkog sindikata sakupljača Srbija svake godine izveze sekundarne sirovine u vrednosti od oko 150 miliona evra.

U Leskovcu se izmedju 250 i 300 građana bavi ovom delatnošću. Organizacija civilnog društva Porečje iz Vučja, radi na poboljšanju njihovog socio-ekonomskog položaja, u okviru projekta Leskovac – Grad za primer.

Foto: OCD Porečje

U saradnji sa Udruženjem sakupljača sekundarnih sirovina Marko Crni, i gradom Leskovcem, rade na uvođenju afirmativnih mera lokalne samouprave za poboljšanje položaja sakupljača sekundarnih sirovina, i realizuju brojne aktivnosti koje imaju za cilj povećanje zarada sakupljača, poboljšanje njihovog socijalnog statusa i ubrzanje procesa legalizacije njihovog rada.

Jedna od aktivnosti organizacije Porečje bila je i informisanje građana o ovom problemu, podelom promo materijala kod spomenika Crni Marko u Leskovcu. Članovima organizacije Porečje pridružilo se i 12 sakupljača sekundarnih sirovina. Oko 600 građana Leskovca tom prilikom moglo je da se informiše o problemima osoba koje se bave sakupljanjem otpada, ali i o načinu na koji mogu da doprinesu rešavanju ovog problema.

Udruženi sakupljači sekundarnih sirovina

Oslanjajući se na Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025, organizacija civilnog društva Porečje iz Vučja pomoglo je osnivanje Udruženja sakupljača sekundarnih sirovina  Marko Crni u Leskovcu, koje trenutno broji 34 člana.

Foto: OCD Porečje

Osnivanjem i registrovanjem Udruženja svim članovima omogućeno je da na legalniji način prikupljaju otpad.

“Dobili su i odela sa logoom udruženja, članske karte i identifikacije koje nose kada obavljaju svoj posao. Ali, daleko od toga da je ovim priča završena”, navode iz organizacije Porečje.

Ističu i da, s obzirom da sakupljači i dalje rade individualno, količina otpada koji prikupe i predaju na dnevnoj bazi je mala, te oni prikupljeni otpad čuvaju u dvorištima svojih kuća, kako bi prikupili i predali veću količinu sirovina, i samim tim postigli veću cenu.

Ono što želimo da postignemo ovim projektom jeste da se Udruženju Marko Crni obezbedi adekvatan i opremljen prostor za privremeno skladištenje otpada, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, kako svojim radom ne bi činili veću štetu no korist životnoj sredini,“ ističu iz organizacije Porečje.

“Dobijanje prostora za privremeno skladištenje ujedno je i jedan od koraka ka dobijanju dozvole za obavljanje ove delatnosti”, zaključuju.


Projekat OCD Porečje iz Vučja „Leskovac – Grad za primer“ deo je projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“.