Nišlije najmanje zadovoljne radom Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu

Foto: B.R

Rezultati analize javnih usluga u Nišu, kao deo projekta „Građanska osmatračnica – kvalitetne javne usluge u lokalnoj zajednici“, pokazali su da su građani najmanje zadovoljni radom Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu. Istraživanje je pokazalo da je glavni razlog nezadovoljstva korisnika ponovno dolaženje da bi se obavili poslovi u gradskoj administraciji.

 „Aktivno uključivanje građana kao korisnika usluga neophodan je uslov za poboljšanje transparentnosti rada javne uprave i unapređenje kvaliteta usluga. Ovim projektom želeli smo da se unapredi efikasnost, transparentnost i odgovornost javne uprave prilikom pružanja usluga“, objasnila je Zorica Stevanović iz organizacije Protecta.

Istaknuto je i da su građani najzadovoljniji uslugama koje se odnose na matične knjige. Takođe, građani smatraju da su „službenici uglavnom ljubazni i spremni da pruže informacije koje su im potrebne“. Ipak, nepovoljnije ocenjuju njihovu motivisanost da reše probleme klijenata, efikasnost i stručnost u radu.

Na osnovu ovog istraživanja, organizacija Protecta predlaže mere koje bi mogle da unaprede rad javne uprave. Neke od njih su bolje informisanje o uslovima za sticanje prava poput dečijeg dodatka i o potrebnim dokumentima, kao i podnošenje zahteva pismenim putem ili onlajne.

Projekat „Građanska osmatračnica – kvalitetne javne usluge u lokalnoj zajednici“ podržan je od strane Weber platforme, koju finansira Evropska unija, sufinansira Kraljevina Holandija, a u Srbiji sprovodi Centar za evropske politike.