Nova pravila EU – Sigurnija putovanja, čak i za rezervacije posredstvom interneta

Građani i građanke koji su od nedelje 1. jula rezervisali odmor u paket aranžmanu, imaće veća prava nego do sada. Procenjuje se da će zbog uvođenja novih pravila Evropske unije šteta za putnike biti smanjena za oko 430 miliona evra godišnje.

Nova pravila štitiće ne samo putnike koji putovanja rezervišu posredstvom turističkih agencija, već i one koji to čine na internetu. Nova pravila obuhvataju i “povezane putne aranžmane”, koji podrazumevaju kupovinu usluga na jednom prodajnom mestu zasebnim postupcima rezervacije, ili situacije u kojima se putnik nakon rezervacije na jednoj internet stranici upućuje na rezervaciju druge usluge na narednoj.

Rezervacija putovanja na internetu je jednostavna, ali ako nešto pođe naopako, građani žele da budu sigurni da su u potpunosti zaštićeni. Nova pravila o putovanjima u paket aranžmanima sada su prilagođena digitalnom dobu i novim vidovima rezervacije odmora. Putnici će istovremeno uživati nova prava i biti dobro zaštićeni u slučaju stečaja turističke agencije”, izjavila je komesarka za pravosuđe, potrošače i rodnu ravnopravnost, Vera Jurova.

Šta podrazumevaju nova pravila?

Foto: pexels.com

Prema novim pravilima turističke agencije moraju da obaveste putnike da li nude paket aranžman ili povezani putni aranžman, te da ih upute u njihova osnovna prava standardizovanim informativnim obrascima. Agencije su dužne da pruže jasne informacije o karakteristikama paketa, ceni i svim dodatnim naknadama.

Turističke agencije koje nude paket aranžmane moraju da se osiguraju za slučaj nesolventnosti, što će garantovati i povraćaj novca i povratak putnika u svoju zemlju u slučaju stečaja organizatora. Ova garancija se primjenjuje i na povezane putne aranžmane.

Organizator paket aranžmana takođe je odgovoran u slučaju neprilika, bez obzira na to ko je pružaoc usluga putovanja.

Ako putnici ne mogu da se vrate sa odmora u previđeno vreme, na primer u slučaju elementarnih nepogoda, na osnovu novih pravila osiguran im je smeštaj do tri noćenja. Dodatna noćenja pokrivena su u skladu s relevantnim propisima o pravima putnika.

Foto: pexels.com

Turističke agencije dužne su i da pruže pomoć putnicima u nevolji, pre svega informisanjem o zdravstvenim uslugama i konzularnoj pomoći.

Prema novim pravilima putnici mogu otkazati paket aranžman iz bilo kojeg razloga uz plaćanje, kako se navodi, razumne naknade. Besplatno se možu otkazati rezervacija ako odredište postane opasno, na primer zbog oružanih sukoba ili elementarnih nepogoda, ili ako se cena paket aranžmana poveća za više od 8% od prvobitne cene.

Olakšice i turističkim agencijama

Komesarka Jurova dodala je da će nova pravila i turističkim agencijama olakšati prekograničnu ponudu usluga.

Novom direktivom turističkim agencijama se omogućava da širom EU posluju jednako kao u matičnoj zemlji, a obezbeđena je i pravednija tržišna konkurencija.

Prekogranična trgovina olakšana je uvođenjem zajedničkih pravila na nivou EU za paket aranžmane u vezi sa predugovornim informacijama, obveznim sadržajem ugovora o putovanju u paket aranžmanu, promenama cena, pravima u pogledu otkazivanja ugovora i pravima putnika u neprilikama.

Foto: pexels.com

Osavremenjeni zahtevi za informisanje više se ne temelje isključivo na putnim brošurama, pa se očekuje da će trgovci uštedeti 390 miliona evra godišnje jer više neće morati da štampaju brošure.

Novom direktivom uveden je i sistem uzajamnog priznavanja zaštite u slučaju nesolventnosti dopunjen mehanizmom strukturirane saradnje država članica.

Posdećamo, Komisija je radi proširenja zaštite koja je propisana Direktivom EU o putovanjima u paket aranžmanima iz 1990. u julu 2013. iznela predlog koji su Evropski parlament i države članice u Veću službeno usvojili novembra 2015. Države članice je trebalo da nova pravila prenesu u nacionalno zakonodavstvo do 1. januara 2018, te da njihova primena počne od 1. jula.