Nova saznanja Incijative „Ne damo aerodrom“ o mogućim posledicama ustupanja niškog aerodroma (VIDEO)

foto: MRCN/B.R.

„Analizom i uvidom u sva dokumenta saznali smo da postoji zaista velika opasnost da Grad plati velike penale. Naime, Javno preduzeće Aeorodrom Niš je strana u ugovoru sa avio kompanijama“ izjavio je Mladen Jovanović iz „Ne damo aerodrom“ i dodao da će raskid ugovora sa ovim kompanijama Grad mnogo koštati.

Na konferenciji povodom novih saznja Incijative u vezi sa ustupanjem niškog aerodroma državi najavljen je i protest na dan zasedanja Skupštine Grada Niša kada se bude odlučivalo o sudbini aerodroma, kao i nakon posete predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Tim povodom, Inicijativa istakla je da ne želi nikakve konflikte, pa će javnost naknadno obavestiti o mestu tog protesta.

Mi smo apsolutno nenasilna inicijativa. Verovatno ćemo tog dana organizovati skup u 18 časova. Mi želimo da iskoristimo tu priliku da još jednom vratimo razgovor na ono što smatramo da je najbitnije – šteta ili korist od poklanjanja niškog aerodroma državi“, istakao je član Incijative dr Rastislav Dinić.