Okrugli sto – „Segregacija odeljenja i škola u Srbiji sa osvrtom na grad Niš“

Četvrtak, 21. jun 2018. godine, 11h
Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

UGR Produkcija Roma world organizuje okrugli sto „Segregacija odeljenja i škola u Srbiji sa osvrtom na grad Niš“.

Problemi sa kojim se suočavaju segregisane škole sa velikim brojem Roma i Romkinja su loši uslovi rada, nizak kvalitet obrazovno-vaspitnog rada, napuštanje škole od strane drugih učenika, nizak status nastavnog kadra među kolegama i članovima lokalne zajednice, nedovoljna podrška drugih institucija i lokalne uprave, navodi se u Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016-2025.

Na okruglom stolu će govoriti:

  • Tatjana Živanović, Školska uprava Niš
  • Bojana Stanković, pomoćnica sekretara Sekretarijata za obrazovanje
  • Osman Balić, SKRUG Liga Roma
  • Dragana Mitrović, psiholog OŠ „Vuk Karadžić“

Okrugli sto se organizuje u okviru projekta „Romska zajednica je deo srpskog društva“ koji je finansiran iz budžeta RS – Kancelarije za ljudska i manjinska prava.