Omladina JAZAS-a Kragujevac učestvovala na Javnoj raspravi o predloženim prioritetima u okviru ReLOaD programa

Omladina JAZAS-a Kragujevac učestvovala je na javnoj raspravi o predloženim prioritetima u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, u utorak, 13. februara. Pored Omladine JAZAS-a Kragujevac na javnoj raspravi učestvovalo je više od 30 organizacija civilnog društva iz Kragujevca.

„Kako trenutno, osim Nacionalne strategije za mlade 2015-2025, nijedan dokument ne prepoznaje važnost HIV preventivnih programa, Omladina JAZAS-a Kragujevac najviše pažnje u toku javne rasprave posvetila je prezentaciji aktuelnog procesa izrade Nacionalne strategije za HIV/AIDS, kao i neophodnosti njenog spuštanja na lokalni nivo, naročito u oblasti mladih, a čije programe bi mogao podržati ReLOaD program, navode iz Omladine JAZAS-a Kragujevac.

Javna rasprava rezultirala je konkretnim konkursom za finansiranje prioriteta u Kragujevcu, koji su dostupni na sajtu Grada Kragujevca.

Jačanje partnerstva između lokalnih samouprava i civilnog društva

ReLOaD je regionalni projekat koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu i to u Albaniji, bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji.

Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva, širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta lokalnih samouprava, u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednicama. Projekat se u Srbiji realizuje u Dimitrovgradu, Čačaku, Kragujevacu, Paraćinu i Šabacu.


Omladina JAZAS-a Kragujevac realizuje projekat „Prevencija, ne sanacija“ u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“.