Osnovna škola „Vuk Karadžić“ proslavila 90 godina rada

Osnovna škola „Vuk Karadžić“ u Nišu obeležila je 90 godina rada priredbom u Lutkarskom pozorištu u kojoj su učestvovali njeni učenici. Škola je osnovana je 1. septembra 1927. godine kao četvorogodišnja, a 1955. prerasta u osmogodišnju. Nju sada pohađa oko 320 učenika, a s obzirom na to da ka njoj gravitira romsko naselje, čak 97% učenika je romske nacionalnosti.

„Sada imamo mnogo više romske dece nego ranije, što naravno jeste jedan izazov u kreiranju njihovog vaspitno-obrazovnog procesa. Ova deca potiču iz socijalno ugroženih porodica kojima je, kao i deci, potrebna pomoć. Socijalni momenat je presudio da mi moramo u vaspitnom smislu biti mnogo obazriviji, nego ostale škole. Naš pristup u radu sa decom je uglavnom prilagođen pojedincu, kaže direktorka škole Milica Radulović.

U školi već 17 godina postoji ritmička sekcija koju pohađa većina učenika kako bi razvili zdrave stilove života i naučili da se izražavaju kroz muziku. Sin Mede Bajramovića pohađa sedmi razred ove škole i svira violinu. Meda kaže da je ponosan što je i njegov sin učestvovao u obeležavanju ovog značajnog jubileja.

„Ova škola je prepoznala njegov talenat i on učestvuje u svakoj aktivnosti gde je potreban zvuk njegove violine. Zbog toga on večeras svira. Verujem da će mnoga romska deca krenuti stopama mog Nikole. Ova škola traje toliko dugo upravo zato što ima rezultate u radu sa decom“, objašnjava Meda Bajramović.

U okviru škole postoji i pripremni predškolski program koji uglavnom pohađaju deca iz romskog naselja koje joj gravitira. S obzirom na to da je škola multietnička, rad sa decom nosi svoje izazove.

„To su neki kulturološki izazovi u smislu njihovog temperamenta, načina, stila života, njihovih motivacija, aspiracija za učenje, koje su drugačije nego kod druge dece. Zbog toga je potreban malo veći podsticaj, veće angažovanje svih nas, prilagođavanje metoda i tehnika rada“, kaže Dragana Mitrović koja kao školski psiholog radi ovde više od petnaest godina.

Za radnike škole najveće zadovoljstvo je kada deca uspešno završe osmi razred i upišu srednju školu. Prema podacima iz prethodne školske godine svi đaci koji su završili osmi razred, upisali su neku od srednjih škola u Nišu. Zbog toga psiholog Dragana Mitrović ističe da su najveće vrednosti koje deca ponesu iz OŠ „Vuk Karadžić“ etičke norme i radne navike „jer im to ostaje do kraja života kao nešto što se ugrađuje u njihovu ličnost“.


***Media i reform centar Niš će u narednom period objaviti seriju tekstova o stanju u obrazovanju Roma u Nišu i okolini. Tekstovi će se se baviti romskim jezikom, inkluzivnim obrazovanjem, afirmativnim akcijama za obrazovanje Roma i radom civilnog sektora na poboljšanju obrazovanja Roma. Pokušaćemo da prikažemo sa kojim se poteškoćama suočavaju Romi u obrazovanju – od vrtića do fakulteta.

Media i reform centar Niš će tekstove objavljivati na srpskom i romskom jeziku, kao deo projekta „Džandipe – znanje“ koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije na Konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2017. godini.