Osobe sa invaliditetom u medijima – između patetike, realnosti i superheroja

Gradski forum “Osobe sa invaliditetom iz perspektive medija”

“Često dolazi do promene terminologije kada se radi o osobama sa invaliditetom, pa su neretko i novinari u nedoumici koje izdraze da upotrebljavaju. Ipak, ono što zaista treba izbegavati jeste termin ‘osobe sa posebnim potrebama’. Mi zaista imamo samo osnovne ljudske potrebe”, istakla je psihološkinja i komunikološkinja Marija Milanović na gradskom forumu “Osobe sa invaliditetom iz perspektive medija” održanom u EU info point-u u Nišu.

Profesorka Filozofskog fakulteta u Nišu i kragujevačkog Pravnog fakulteta dr Jelena Vučković, sa tim u vezi rekla je da “pravilna terminologija implicira širi pristup problemu”.

Na gradskom forumu Milanović je navela da postoje tri pola izveštavanja o osobama sa invaliditetom, te da se izveštava realistično, kroz patetiku ili “kao o nekim superherojima, koji uprkos invaliditetu postižu ovo ili ono”.

Saglasan je i Ivan Novković iz PONS fondacije, koji je istakao:

“Pojedini novinari ne razumeju zašto je pogrešno koristiti termin “uprkos” kada izveštavaju o osobama sa invaliditetom. Tako se stvara slika o ‘super-bogaljima’, i to je senzacionalistički pristup”.

Dr Jelena Vučković
Dr Jelena Vučković

Dr Jelena Vučković objasnila je da je posledica tabloidnog pristupa temama uslovljena profitom:

“Sva sredstva javnog informisanja moraju jednako da tretiraju sve članove društva. Međutim, onda kada pravo na informisanje nije pravo, već usluga, govorimo o tržištu. Onda mediji gledaju šta donosi novac i izveštavaju o komercijalnim temama, ili senzacionalno”.

Ipak, kako je Novković upozorio, “ne možemo samo kriviti medije.” Naime, on je istakao da udruženja osoba sa invaliditetom ne smeju biti pasivna, ta da moraju preuzeti odgovornost, i imati partnerski odnos sa medijima.

Zaključci foruma bili su i da mediji treba više da konsultuju osobe sa invaliditetom kada o njima izveštavaju, te da isto treba da čine i donosioci odluka u svojoj sferi delovanja.

“Veoma je važna i uloga civilnog sektora, jer politizacija ove teme vodi samo u demagogiju. Ovakvi skupovi pokazuju da postoji pomak”, zaključila je dr Vučković.

Gradski forum “Osobe sa invaliditetom iz perspektive medija”

Gradski forum “Osobe sa invaliditetom iz perspektive medija” organizovao je Media i reform centar Niš, u saradnji sa PONS fondacijom i EU info kutkom Niš.