Ostvarivanje prava nacionalnih manjina na lokalnom nivou

„Ostvarivanje prava nacionalnih manjina je ključno u procesu pristupanja Evropskoj uniji i koliko je to značajno govori nam činjenica da postoji Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u okviru Poglavlja 23. Sva prava se ostvaruju na lokalnom nivou gde postoje tela koja se zovu Saveti za međunacionalne odnose“, kaže Alisa Halak iz Centra za razvoj civilnog društva.

U Savetima za međunacionalne odnose, pojašnjava Vlado Radulović, ostvaruje se interakcija između manjinskog i većinskog naroda.

Iako je Zakon o lokalnoj sampoupravi predvideo osnivanje Saveta u multietničkim sredinama, Halak navodi da nisu sve lokalne samouprave oformile ove savete.

„Sa druge, strane, tamo gde su Saveti osnovani, oni vrlo često ne funkcionišu najbolje“, pojašnjava ona i dodaje da treba preciznije odrediti nadležnosti ovih saveta i pomoći lokalnim samoupravama, kao i građanima u ostvarivanju prava nacionalnih manjina na lokalnom nivou.

Glasno i jasno o EU

Projekat „Glas zajednica o EU integracijama − podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“ realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.