Poboljšati međunacionalne odnose u lokalnim zajednicama

Približiti evropske integracije građanima u lokalnim zajednicama kroz zaštitu njihovih prava u efikasnim institucijama glavni je cilj okruglog stola koji organizuje Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) sutra u Zrenjaninu, u hotelu “Kaštel”, Ečka u 10 sati.

Događaj „Saveti za međunacionalne odnose i prava manjina u lokalnoj zajednici“ treba da podstakne rad ovih saveta, kako bi bili medijski vidljiviji i prisutniji u svojim lokalnim zajednicama.

Ovaj okrugli sto je prva u nizu aktivnosti koje ćemo organizovati narednih meseci u pet vojvođanskih lokalnih zajednica. Na samom kraju, planiramo i objavljivanje studije sa preporukama za efikasniji rad Saveta”, kažu iz CRCD-a i dodaju da na okruglom stolu učestvuju predstavnici pet vojvođanskih Saveta za međunacionalne odnose (Bačka Topola, Bački Petrovac, Temerin, Zrenjanin i Žitište), predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Zaštitnika građana, Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i OEBS-a.

Saveti za međunacionalne odnose su tela koja osnivaju multietničke lokalne samouprave sa ciljem da sve nacionalne zajednice zajedno razmatraju pitanja ostvarivanja prava nacionalnih manjina i međuetničkih odnosa na lokalnom nivou. Osnivanje i rad saveta uređeni su Zakonom o lokalnoj samoupravi”, objašnjavaju iz CRCD-a, koji se ovom ovom temom bavi od 2006. godine.

 

Centar za razvoj civilnog društva do sada je izdao publikacije: “Saveti za međunacionalne odnose – model izbora članova”, “Saveti za međunacionalne odnose – modeli Odluke o osnivanju i Pravilnika o radu”, kao i amandman na Zakon o lokalnoj samopravi.

 

Aktivnosti su deo projekta „Glas zajednica o EU integracijama – Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“. Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.