Javna rasprava o temama od javnog interesa

Sreda, 18. april 2018. godine, 11 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

U skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, i usvojenim mehanizmom utvrđivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Gradska opština Pantelej, u saradnji sa Media i reform centrom Niš, organizuje Javnu raspravu o temama od javnog interesa.

Predložene i odabrane teme biće sastavni deo konkursa za medijske projekte koje će sufinansirati Gradska opština Pantelej u cilju potpunog, pravovremenog i objektivnog obaveštavanja građana na svojoj teritoriji.

Tim povodom pozivamo predstavnike medija, udruženja građana, strukovnih udruženja, zainteresovanih organizacija civilnog društva, da aktivnim učešćem u javnoj raspravi neposredno definišu najvažnije teme od interesa za lokalnu javnost.