Profil preduzetnika 21. veka

Četvrtak, 1. februar 2018. godine, 18 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Pozivamo Vas da nam pomognete da zajedno napravimo profil uspešnog preduzetnika.

Koje veštine treba da ima preduzetnik budućnosti? Koliko je značajno obrazovanje za dalji razvoj preduzetništva na lokalu? Koje osobine odlikuju uspešnog preduzetnika? U kom smislu Grad Niš radi na razvoju dobrog poslovnog ambijenta? Koji su mehanizmi podrške preduzetništvu? Koji je najbolji način da se mladi uče o preduzetništvu i da se više motivišu da započnu sopstveni biznis? Kakva su iskustva onih koji su već kroz to prošli?

Na ova pitanja odgovaraće i:

  • Bojana Subašić, Centar za razvoj liderstva
  • Marko Jovanović, osnivač Kapital Magazina
  • prof. dr Marija Radosavljević, Ekonomski fakultet Niš
  • Vladimir Đorđević, moderator

Građani će moći uživo da prate i komentarišu Gradski forum na Facebook stranici Media i reform centra Niš, kao i da postavljaju pitanja i ostavljaju komentare na samom događaju, ili putem twitter-a korišćenjem #gradskiforum.Gradski forum je deo projekta „Partnerstvo za održivi razvoj“ koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva. Cilj je povećanje učešća građana u održivom razvoju zajednice kroz iniciranje redovne i direktne komunikacije između građana i predstavnika vlasti, ali i jačanje saradnje i komunikacije organizacija civilnog društva i medija sa nosiocima vlasti i insitucijama, što predstavlja osnovu svakog demokratskog procesa.