Razmenjujemo iskustva: Jasnije i glasnije o EU

Opsežna studija, izrađena u okviru projekta „Glasno i jasno o EU“, u kojoj je prikazan obuhvatan uvid u trenutno stanje Srbije na evropskom putu, predstavljena je u Beogradu u sredu, 6. juna.

Studiju, kao i preporuke nastale tokom njenog kreiranja, prezentovali su autori Tamara Branković i Mirko Popović, a osvrt su dale i koordinatorka za EU poslove i međunarodnu saradnju Vlade Republike Srbije Bojana Ružić i asistentkinja Fakulteta političkih nauka Ivana Radić Milosavljević.

Regionalnim organizacijama civilnog društva koje učestvuju u projektu ovom prilikom o  ulozi i značaju lokalnih zajednica u procesu EU integracija govorio je Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, dok je o važnosti medija govorio Saša Đorđević, savetnik za medije i odnose s javnošću Delegacije EU u Srbiji. Znanja o društvenim mrežama sa prisutnima je podelila Marija Stevuljević iz EU info point-a.

U četvrtak, 7. juna, održani su treninzi za predstavnike organizacija o konkretnim oblastima EU pregovora – Omladinske politike, zapošljivost mladih, mobilnost mladih, socijalno preduzetništvo i prava manjinskih grupa.

Svoje ekspertize sa učesnicima su podelili Dina Rakin, zamenica generalne sekretarke Evropskog pokreta u Srbiji, Vlado Radulović iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Milica Škiljević iz Beogradske otvorene škole.


Projekat „Glas zajednice o EU integracijama − podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko
javnih politika“ realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.