Razvoj strukturiranog dijaloga

Foto: MRCN/B.R.

Petak, 3. novembar 2017. godine, 12 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) i Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) organizuju niz sastanaka za razvoj modela strukturiranog dijaloga u Srbiji, odnosno kontinuiranog procesa konsultacija između mladih i donosioca odluka, u cilju zajedničkog definisanja i sprovođenja politika značajnih za mlade na svim nivoima.

Evropska unija, od 2009. godine, sprovodi 18-mesečne cikluse strukturiranog dijaloga u okviru kojih mladi imaju priliku da iznesu svoja mišljenja i predloge kojima mogu da utiču na kreiranje i oblikovanje EU politika za mlade.​

Sastanke u Nišu, Beogradu i Novom Sadu podržala je Delegacije Evropske unije kroz projekat “Platforma za inovacije u oblasti nezaposlenosti mladih jugoistočne Evrope“.

Kontakt: 
office@napor.net;
062/11-08-342
Jelena Stojanović
Izvršna direktorka Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR​