Udruženje Da se zna!, u saradnji sa opštinom Vračar i UK Božidarac, otvorilo je Savetovalište za LGBT+ osobe.

Počev od 15. januara 2019. godine, LGBT+ osobe, kao i svi zainteresovani građani i  zainteresovane građanke, moći će da dođu u učionicu broj 8 unutar Božidarca, ul. Radoslava Grujića 3, gde će ih dočekati aktivisti i aktivistkinje Udruženja Da se zna!.

 

Kako iz Udruženja navode, ova saradnja je od izuzetnog značaja za LGBT+ zajednicu na više nivoa, jer će, sa jedne strane u ovom prostoru LGBT+ pojedinci moći da se konsultuju radi pravne ili psihološke podrške, dok će, sa druge strane, građani i građanke upravo tu moći da se informišu o LGBT+ zajednici.

Izvor: Da se zna!

„Značajno je takođe i zato što je organ javne vlasti, odnosno jedinica lokalne samouprave – gradska opština Vračar, prepoznala značaj ovakve inicijative i na ovaj način se uključila u borbu za ravnopravnost građana i građanki,“ objašnjavaju iz Udruženja Da se zna!.

Osnivanje savetovališta podržala je Ustanova kulture Božidarac.

„Božidarac je posvećen da postane mesto okupljanja svih građana i građanki beogradske opštine Vračar, i samim tim inkluzija i podrška neprivilegovanim grupama je delom naša odgovornost. Takođe želimo da damo primer i drugim organizacijama da u procesu evropskih integracija i podizanju standarda u poštovanju ljudskih prava treba da vodimo računa o LGBT+ zajednici i da u sаradnji sa civilnim društvom gradimo sigurno okruženje za njihovo ostvarivanje kao punopravnih građana i građanki. Sve ovo je moguće zahvaljujući gradskog opštini Vračar koja je poštovanje ljudskih prava stavila u sam vrh svojih prioriteta tako i naših,“ istakao je direktor Ustanove kulture Božidarac Vladimir Kljajić.

Posebnu podršku u procesu ustupanja prostora, kako ističu iz Udruženja, pružio je predsednik Skupštine opštine Vračar, Mihailo Grupković.

„Gradska opština Vračar razume odgovornost lokalnih organa vlasti  u promovisanju vrednosti zaštićenih međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava i sloboda, aktivno doprinosi zaštiti građanki i građana od diskriminacije, uključujući i osnov seksualne orijentacije i rodnog identiteta, podiže vidljivost problema sa kojima se LGBT osobe suočavaju i ističe  važnost partnerstva sa akterima civilnog društva u afirmaciji ljudskih prava na lokalnom nivou,“ istakao je Grupković.

„Nadamo se da je ovo samo prvi korak u našoj saradnji i ovom prilikom izražavamo želju da će i druge jedinice javne uprave slediti ovakav primer i snažnije se uključiti u borbi za pravedniju i inkluzivniju Srbiju“, zaključili su iz Udruženja Da se zna!.


Ovaj rezultat ostvaren je kao deo projekta „Javno zastupanje u lokalnim zajednicama“. Aktivnosti su deo projekta „Glas zajednica o EU integracijama – Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“. 

Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.