Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju

Sreda, 21. decembar 2016, 13:00h

Medija centar Beograd, Terazije 3 (Velika sala, II sprat)

Konferencija će moći da se prati uživo i u Media i reform centru Niš, Obrenovićeva 38.

Savet za štampu i Asocijacija onlajn medija pozivaju vas na seminar na kome će biti predstavljene Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju i Priručnik za primenu autorskih prava za onlajn medije.

Smernice koje je, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Savet za štampu, trebalo bi da razjasne brojne nedoumice koje se odnose na primenu standarda dužne novinarske pažnje, odnosa prema izvorima informacija, načina na koji se prenose medijski sadržaji, poštovanja privatnosti, poštovanja autorstva i na druga važna pitanja uređena Kodeksom novinara Srbije.

Kodeks novinara važi podjednako za sve medije, a ova uputstva trebalo bi da pomognu urednicima i novinarima da bolje i lakše primene profesionalne etičke standarde i u onlajn okruženju.

Kako je Internet otvorio velike mogućnosti za razmenu sadržaja, ali i njegovu zloupotrebu i neovlašćeno preuzimanje, na ovom seminaru će biti reči i o zakonskom okviru koji reguliše oblast autorskih prava, sudskoj praksi i primeni u svakodnevnom radu onlajn medija. Asocijacija onlajn medija, koju čini 17 nacionalnih i lokalnih portala, ovom prilikom predstavlja svoju prvu publikaciju koja će sadržati niz praktičnih saveta koji će kolegama olakšati primenu ovog prava i pomoći im da izbegnu sudske troškove.

Potrebno je potvrditi prisustvo mejlom na: emil.holcer@savetzastampu.rs i marija.pesic@niit.ts.

Učesnicima koji dolaze iz gradova van Beograda i Niša biće plaćeni putni troškovi.

Agendu možete preuzeti ovde.