Svi nadležni za zaštitu voda treba da sarađuju

Gradski forum "Kakva se voda pije u Nišu"; foto: MRCN/N.S.

Niš će u skoroj budućnosti dobiti postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Nišlije piju dobru, kvalitetnu vodu, a lokalna fabrika vode može imati kapacitete da sedam dana snabdeva grad ukoliko dođe do nekih problema sa izvorištima – neki su od glavnih zaključaka gradskog foruma Kakvu vodu pijemo u Nišu. Geografski položaj grada i prirodni pad vode pogodni su, pa nije potrebno mnogo prečišćavanja. Učesnici foruma su istakli da je potrebno više informisanja i edukacije o zaštiti vode, a fakulteti, gradske i republičke institucije i civilni sektor moraju da sarađuju na ovom polju.

Vesna Stojanović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte istakla je da su preko pristupnih fondova prošle godine dobijena sredstva za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadne vode na levoj i desnoj obali Nišave kod lokacije Ciganski ključ. Nakon toga će i sela u okolini Niša dobiti komunalnu infrastrukturu.

Zatim sledi izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nastalih pranjem filtera u fabrici za proizvodnju pijaće vode u niškom vodovodu. To postrojenje ima polja za sušenje mulja, i to prva u Srbiji, koja je inače samo 8 posto pokrivena sistemima za prečišćavanje. U planu je izgradnja još 300 postrojenja“, dodala je Stojanović.

Zagađenje vode nije samo lokalni i državni problem, navodi profesor Fakulteta zaštite na radu u Nišu dr Dejan Vasović. Kao važno ističe određivanje prirodnih ekoregiona, koji će tretirati stanje voda, ali treba imati na umu da granice tih ekoregiona ne prate političke granice država, pa je nužna saradnja susednih zemalja ka zajedničkom cilju – zaštiti voda i reka. Otpadna voda iz Pirota, navodi, može za jedan dan da stigne do Niša, ali je potrebno da se sve reke kontrolišu i čuvaju kao Dunav, koji mora da bude istog kvaliteta kada izađe iz Srbije kao na ulasku.

Na lokalu, Grad Niš ima Program zaštite životne sredine sa posebnim delom koji se odnosi na vodu, a sve više primenjujemo normative koji važe u Evropskoj uniji. Jedan od problema sa kojima se srećemo u našoj zemlji jeste mali broj sistema za prečišćavanje vode. Kragujevac jedini ima kompletan sistem za tretman otpadnih voda“, naveo je Vasović.

Decentralizacija u sistemu zaštite voda takođe je važna kako bi se  i o manjim rekama u manjim sredinama na isti način vodilo računa kao u velikim gradovima.

Dejan Jordanović iz Javnog komunalnog preduzeća Naissus istakao je da, kada je reč o kvalitetu, tehničkom i inženjerskom pristupu vodosnabdevanju, Niš ne zaostaje za svetom. Čak i kontrola kvaliteta vode, navodi, prolazi kroz rigoroznu kontrolu Instituta za javno zdravlje. Međutim, iako je infrastruktura stara, napomenuo je da je zamena cevi veliki finansijski projekat, te da tek pet kilometara cevi može godišnje da se zameni novcem koji dobije ovo javno komunalno preduzeće.

Jordanović je dodao da se kanalizacija održava redovno, ali da je važno da svest i lična odgovornost građana moraju da zaustave bacanje tehničkog otpada u kanalizacionu mrežu.