Ulaganje u prevenciju dugoročno isplativo

„Prevencija nije skupa, imajući u vidu da je ulaganje u prevenciju dugoročno isplativije“, zaključak je radnog sastanka održanog nakon prezentacije studije „Održivost HIV preventivnih programa“, koji je organizovala Omladina JAZAS-a Kragujevac, u saradnji sa Case Study Club-om Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, u četvrtak 26. aprila.

Kroz studiju je najpre analizirano 28 gradova iz Srbije, a finalna verzija detaljno je obradila 8 gradova sličnih karakteristika Kragujevcu po broju stanovnika, budžetu, razvijenosti: Niš, Novi Sad, Šabac, Subotica, Leskovac, Čačak, Kruševac i Zrenjanin. Analizirani su kompletni budžeti i procentualno učešće linije 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, kao i namenski opredeljenja sredstva za finansiranje preventivnih programa.

Kako autori studije ističu, preventivni programi najčešće se finasiraju projektno, bez jasne koordinacije i bez sistemske pokrivenosti. „Glavne aktivnosti su koncentrisane oko 01. decembra, dok ostalih dana, zbog nedeovljno finansija, često ostaju zaboravljene“.

Međutim, dodaju i da u Srbiji, iako malo, ima primera dobre prakse.

Izvor: Omladina JAZAS-a Kragujevac

„Na primer, u budžetu Požarevca posebna budžetska kategorija odvojena je za Donacije nevladinim organizacijama, pri programskoj aktivnosti za Podršku socio-humanitarnim organizacijama, u podkategoriji Bolest i invalidnost. Ovo potencijalno može biti kategorija za finansiranje organizacija čije se primarne aktivnosti bave programima i projektima za prevenciju HIV/AIDS (nije specifikovano)“, objašnjavaju iz Omladine JAZAS-a Kragujevac.

Nakon prezentacije studije, usledio je radni sastanak na kome su prisutni razmatrali načine finasiranja udruženja građana i preventivnih programa uopšte, izazove sa kojima se svi susrećemo u kvalitetnoj održivosti programa. Na sastanku su učestvovali lokalni donosioci odluka i nosioci preventivnih programa: predstavnici Grada Kragujevca, Doma zdravlja Kragujevac, Instituta za javno zdravlje Kragujevac, kao i predstavnici civilnog sektora.

Podsećanja radi, prvi draft studije predstavljen je na stručnoj konferenciji povodom Svetskog AIDS dana, 01. decembra u Kragujevcu. Više o tome možete pročitati ovde.


Projekat „Prevencija, ne sanacija“ Omladina JAZAS-a Kragujevac realizuje u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“.