Džoan Lipkin: Umetnost je način na koji delimo naše priče

„Umetnost je način na koji delimo naše priče sa drugima. Svi smo povezani da brinemo jedni o drugima. Što više tuđih priča saznajemo, postajemo bolje društvo“, navodi umetnička direktorka „That Uppity Theatre Company“ Džoan Lipkin.

Umetnost je, tvrdi naša sagovornica, jedan od boljih i efikasnijih načina da se ljudi informišu o marginalizovanim grupama. Kroz taj proces, dodaje ona, u stvari dele se priče ljudi koji su odbačeni i stigmatizovani. Upravo su te priče one koje nas spajaju.

U svom pozorištu Lipkin radi sa marginalizovanim grupama, poput LGBT+ zajednice, osobama sa indvaliditetom, ženama žrtvama nasilja, osobama sa HIVom.

Lipkin najavljuje da će uskoro postaviti predstavu koju je radila na osnovu razgovora sa LGBT+ osobama u Srbiji.