Zapošljivost u Paraćinu: „Centralizovane politike ometaju razvoj lokalne zajednice“

U Paraćinu je u ponedeljak, 24. decembra, održan konsultativni sastanak predstavnika Edukativnog centra Kruševac sa relevantnim lokalnim akterima o temi  “Karijerni razvoj i zapošljivost mladih”, a u nastavku i EU Mladi INFO dan.

Na sastanku predstavnika Edukativnog centra Kruševac, Saveta za mlade Opštine Paraćin i paraćinskih srednjih škola, organizovanom sa ciljem razmene iskustava, kao primer dobre prakse prezentovan je rad Saveta partnera za karijerno vođenje i savetovanje Grada Kruševca.

Nemanja Jovanović / foto: ECK

Ocenjujući da je međusektorska saradnja (javni, civilni i biznis sektor) u Paraćinu u ovoj oblasti na zavidnom nivou, predsednik Saveta za mlade Paraćina Nemanja Jovanović istakao je da organizacije i udruženja prihvataju mlade kojima je neophodna praksa ili stručno usavršavanje, kao i da su mladi u mogućnosti da steknu konkretno iskustvo u različitim privrednim delatnostima.

Opisujući lokalni kontekst, Jovanović kaže: “Paraćin se ne razlikuje bitno od ostalih opština u Srbiji. Trend je takav, da je posla sve manje i mladi u potrazi za boljim životom, poslom i karijerom napuštaju, kako Paraćin u trenutku kada odlaze na fakultete, tako kasnije, po završetku fakulteta i te veće gradove i odlaze iz zemlje”.

Vesna Ilić / foto: ECK

Kada je reč o međusektorskoj saradnji u oblasti karijernog razvoja i zapošljivosti mladih u Paraćinu, stručna saradnica u Gimnaziji, Vesna Ilić kaže: „Postoje dobre namere i praktični primeri realizacije saradnje, ali mislim da ona nije sistematska“. Prema njenim rečima, centralizovane javne politike su ono što ometa dinamičniji razvoj lokalne zajednice.

U nastavku, organizovan je EU INFO dan u paraćinskoj Ekonomsko – trovinskoj školi, u okviru koga su predstavljene mogućnosti i prilike za sticanje novih znanja i veština kroz evropske programe za mlade, a prisutni su informisani i o načinu prijavljivanja.


Edukativni centar Kruševac se, u okviru projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”, bavi temom karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, na teritoriji 5 lokalnih zajednica u centralnoj Srbiji – Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Obrenovac i Paraćin.