Završen prekogranični kamp za mlade lidere

Foto: B.R

Prekogranični kamp za mlade lidere iz srpsko-bugarskog pograničnog regiona održan je na Kameničkom visu, u blizini Niša, od 31. avgusta do 4. septembra. Cilj je bio umrežavanje mladih u ovom regionu izgradnjom neformalne mreže mladih i organizacija koje rade za mlade.

Cilj nam je da osnažimo mlade, a izvorni aktivizam leži u srednjoškolcima. Održana su dva trodnevna treninga paralelno. Tema prvog bila je Strateško planiranje, a drugog Zagovaranje i odnosi sa javnošću. Radni deo kampa imao je formu sastanka mladih, odnosno Omladinskog samita”, kaže predavač Marjan Cvetković.

Kamp je namenjen mladima uzrasta od 16 do 29 godina sa teritorije Srbije i Bugarske i realizovan je u okviru projekta „Youth Riders“ („Mladi Jahači“). Projekat sprovode Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša, organizacija Free Youth Center iz Vidina, kao vodeći partner i Udruženje za lokalni razvoj Kamenica, a kofinansira ga Evropska unija preko Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.