Dobrašinović: “Korupcija je najvidljivija u javnim nabavkama”

Foto: MRCN/ M.S

“Korupcija je najvidljivija u javnim nabavkama, a najlakše i uhvatljiva jer postoje razni mehanizmi i načini da se dođe do informacija. Najteže se otikriva kada su u pitanju međudržavni sporazumi ili javno privatna partnerstva“, rekao je Dragan Dobrašinović iz Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava na okruglom stolu Javna potrošnja u Srbiji: građani i pravosudne institucije u vrtlogu političke korupcije”. 

On dodaje da često oni koji se korupcijom bave nisu dovoljno oprezni i imaju osećaj zaštićenosti pre svega zbog odsustva interesovanja javnosti i nadležnih institucija koji treba da se bave rešavanjem ovog problema. 

Okrugli sto je deo projekta „Građansko društvo i pravosuđe: ka više transparentnosti i borbe protiv korupcije u javnoj potrošnji“, koji se realizuje uz podršku Delegacije EU u Republici i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Organizatori su Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Užički centar za ljudska prava i demokratiju