Author: Marko Krstić

Prema izjavi gradonačelnika, koja je objavljena u pojedinim elektronskim i drugim medijima, namera lokalnih vlasti je da se formira posebno telo, i baza podataka sa imenima ljudi koji su tužili Grad, radnika i građana, sa proverom da li oni izmiruju obaveze prema gradu i u kojoj meri. Da bi takva baza podataka bila formirana, neophodno je najpre utvrditi koji je pravni osnov za formiranje takve baze i da li je tako nešto pravno moguće, bez zadiranja u osnovna prava građana. Zaštita podataka o ličnosti je ustavna kategorija. Ustavom je zagarantovano pravo na zaštitu podataka o ličnosti, na taj način što…

pročitaj više...