ROMANIPEN


***Media i reform centar Niš će u narednom periodu objaviti seriju tekstova i video priloga o kulturi, tradiciji, jeziku, religiji, kao i novim kulturnim praksama Roma u Nišu i okolini. Media i reform centar Niš će tekstove objavljivati na srpskom i romskom jeziku, kao deo projekta „Romanipe – Kultura, tradicija, jezik i religija Roma“ koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije na Konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini.

video

Robert Kasumović: Kada kažem romska kultura prvo na šta pomislim je romski jezik

Robert Kasumović – mladi romski pisac, muzičar, aktivista i student farmacije. Odrastao je van mahale u netradicionalnoj porodici po svim merilima. Kroz svoje društveno angažovane tekstove govori o položaju romske zajednice,...
video

Romske mahale u Nišu

Mahalski način života u Nišu nije bio rasprostranjen sve do pojave Turaka. U to vreme grad je bio podeljen na 40 mahala, od kojih su četiri bile romske: Beograd mala, Rabadži...
video

Silvija Nešić : Kako sam rasla tako je rasla i moja ljubav prema muzici

Silvija Nešić muziku je zavolela onog trenutka kada je sa sedam godina sela za klavir. Od tada, do danas muzika je njeno utočište, ali i nešto što je povezuje sa drugim...
video

Rromane mahale ko Nishi

Mahalakoro djivdipa ko Nishi na sine sa dji kaj na ale o Khoraja. Ko odova vakti I foro sine ulavdo ko 40 mahale, taro kola shtar sine rromane: Beograd mahala, Rabadži...
video

MC Kastro: Narodu se obraćam kroz muziku

Kastrat Brijani – u svetu hip-hopa poznatiji kao MC Kastro živi i stvara u romskom naselju Beograd mala. Hip-hopom je počeo da se bavi od 1991. godine. Piše socijalno angažovane tekstove...
video

Romska muzika – bluz svakodnevnog života

Razgovori sa okruženjem u kojem se nalaze, poseban ritam, atmosfera, melodija i tekstovi koji govore o teškom životu, bluz svakodnevnog života – to je romska muzika. “Tekstovi romskih pesma su isto...
video

Robert Kasumovich: Kana vakera tari rromani kultura maj anglal po so gndinav, rromani...

Robert Kasumovich – terno rromano lilvarlutno, muzikanti, aktivisti thaj student tari farmacija. Barilo avrijal e mahala ki natradicionalno familija premalo sa. Prekalo plo amalikano angazhuime tekstija vakeren taro than taro rromano...
video

Romanipen – kulturni identitet Roma

Potpuna porodica, grupna solidarnost, Romani Kriss – romski sud, kult čistoće, romski jezik, princip „važnije je biti, no imati“, kult dece i starih, princip “večne sadašnjosti” – su samo neka od...
video

Rromani muzika – bluz taro svakodivesko djivdipa

Vakeriba ano thana kote tane, ulavdo ritam, atmosfera, melodija thaj tekstija kola vakerena taro pharo djivdipe, bluz taro svakodivesko djivdipa – odoja rromani muzika. “Tekstija taro rromane gijlja jek tane sar...
video

Silvija Neshich: Sar bajrovavaj adjahar bajrolaj em mlo mangipa premali muzika

Silvija Neshich e muzika zamaglja ko okova momenti kana efta bershencar beshlja uzaro klaviri. Taro tadeni, dji avdive e muzika than kote nashol, thaj khanchi so phenol ola avere manushencar tari...

Najnovije

Za Media reform pišu:

Media & Reform centar
818 OBJAVE0 KOMENTARA
Nemanja Stevanović
269 OBJAVE0 KOMENTARA
Milica Branković
255 OBJAVE0 KOMENTARA
Tatjana Đukić
209 OBJAVE1 KOMENTARA
Aleksandar Đokić
169 OBJAVE0 KOMENTARA
Marta Savić
112 OBJAVE0 KOMENTARA
Milena Tasić
101 OBJAVE0 KOMENTARA
Anđela Stojanović
53 OBJAVE0 KOMENTARA
Tamara Milojević
52 OBJAVE0 KOMENTARA
Danica Popović
38 OBJAVE0 KOMENTARA
Zorana Ristić
15 OBJAVE0 KOMENTARA
Ivan Kalauzović
15 OBJAVE0 KOMENTARA
Ivan Protić
13 OBJAVE0 KOMENTARA
Ivana Ilić-Stojadinović
12 OBJAVE0 KOMENTARA
Dana Mitrovska
9 OBJAVE0 KOMENTARA
Aleksandra Mirić
8 OBJAVE0 KOMENTARA
Ana Anđelković
7 OBJAVE0 KOMENTARA
Marjan Cvetković- Doca
4 OBJAVE0 KOMENTARA
Milica Stanković
3 OBJAVE0 KOMENTARA
Ljubodrag Stojadinović
2 OBJAVE0 KOMENTARA
Nataša Tasić
2 OBJAVE0 KOMENTARA
Aleksa Rančić
2 OBJAVE0 KOMENTARA
Zoran Stojiljković
2 OBJAVE0 KOMENTARA
Vladimir Đorđević
2 OBJAVE0 KOMENTARA
Avatar
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Ilir Gaši
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Igor Stojković
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Vlada Paunović
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Robert Čoban
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Branka Prpa
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Siniša Dedeić
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Nataša Nikolić
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Snežana Milošević
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Igor Aćimović
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Ivan Tasić
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Tamara Stošić
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Marko Protić
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Vladimir Veljković
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Dejan Dabić
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Filip Jovanović
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Rastislav Dinić
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Saša Mirković
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Marko Krstić
1 OBJAVE0 KOMENTARA
Mladen Jovanović
1 OBJAVE0 KOMENTARA