Čemu još ta ljudska prava ?!

Mnogi  na Balkanu na ljudska prava gledaju sa podozrenjem i rezervom, smatrajući ih često eksportnim proizvodom razmaženog Zapada, smetnjom za ostvarenje naših nacionalnih ciljeva ili traženjem dlake u jajetu našeg svakodnevnog života koji ionako nije lak.

Ivan Protić, urednik b92 info kanala

A gaženje tih, naših, ljudskih prava vidljivo je na svakom koraku. Recimo, nerealno visoki porezi koje određuju lokalne ili više vlasti, na bazi potrebe države da napuni stalno rastući budžet. To je kršenje prava na mirno uživanje imovine ili prosto pljačka. Ako godinama čekate završetak nekog sudskog spora, u pitanju je kršenje vašeg prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku. Ili, kada vas namrgođeni policajac ili neki nervozni sugrađanin maltretira mentalno ili fizički, kao i kada neko na taj način kažnjava svoje ili tuđe dete, to je kršenje zabrane torture, ali i prava na srećno detinjstvo.

Poslodavci se naročito ističu – produžavaju radno vreme, skraćuju odmore, umanjuju zarade i pogoršavaju uslove rada, gotovo uvek uz blagoslov države. Tu je u pitanju kršenje vaših ekonomskih i socijalnih prava.

Kada novinari i mediji presuđuju pre suda, kada progone ljude zbog nacionalne, verske ili političke pripadnosti ili seksualne orijentacije, ili vas hrane lažnim i izmišljenim informacijama,  oni krše mnoga  ljudska prava. Od političkih,  preko zabrane diskriminacije i govora mržnje,  prava na slobodu ličnosti i pretpostavku nevinosti, do prava na istinitu informaciju što je i osnovna svrha postojanja medija. Jer, ako ne posedujete tačne informacije o državi,  političkim partijama, ekonomskoj situaciji, zdravstvenom sistemu, servisima koje je država obavezna da vam pruži i bankama, na primer, donećete pogrešne odluke koje će itekako koštati vas, vašu porodicu, vaš grad, regiju i državu.

Gotovo da nema dana kada vam neko više puta uskrati vaša, ljudska  prava ili  to pokuša da učini. Da bi to ublažili,  potreban vam je svojevrsni manual ili, prosto rečeno,  kuvarica.  To je poznavanje  ljudskih prava – dobar instrument u borbi protiv države, poslodavaca i sugrađana koji misle da mogu da se ponašaju i čine štagod im padne na pamet.

Tek kada to tkanje postane dovoljno gusto, odnosno kada bude imalo mnogo niti – ljudi svesnih svojih prava i spremnih da se bore za njih – nasilnici će za trenutak zastati i omogućiti vam predah  da se pripremite  za sledeću rundu borbe u meču koji će, verovatno, trajati dok postoji ljudska vrsta.