Deca treba da uče o seksualnosti od malena

Ivana Vračkić, specijalni pedagog, Sekretarijat za omladinu i sport, Dr Vladan Radivojević, neuropsihijatar, Ljiljana Radovanović Tošić, psihološkinja u OŠ
Ivana Vračkić, specijalni pedagog, Sekretarijat za omladinu i sport, Dr Vladan Radivojević, neuropsihijatar, Ljiljana Radovanović Tošić, psihološkinja u OŠ "Radoje Domanović", Dr Čedomir Šagrić, specijalista socijalne medicine i supspecijalista zdravstvenog vaspitanja; foto: MRCN/ N.S.

O seksualnosti i seksualnom zdravlju deca treba da uče sistematski kroz obrazovni sistem, ali i kroz razna savetovališta. Da se o seksualnosti treba učiti od mobilnih timova na terenu, u malim grupama, pa čak i posredstvom mobilnih aplikacija ili blogova, zaključeno je na Gradskom forumu Zdravstveno vaspitanje dece i mladih u oblasti seksualnosti i seksualnog zdravlja“.

„Kod nas vlada ’seksualna mutavost’. Partneri slabo pričaju među sobom o seksualnosti, porodice slabo razgovaraju o tome, pa čak i profesija“, kaže nauropsihijatar dr Vladan Radivojević i dodaje da se kod nas seksualnost percipira kao problem, a ne ističe se njen značaj za razvoj dece.

Na Forumu se govorilo i o pozitivnim primerima Holandije i Švedske i njihovom načinu rada sa decom u oblasti seksualnog zdravlja. „Holandija je kroz sistemsko obrazovanje doprinela da imaju najmanji broj pobačaja i neželjenih trudnoća, a upotreba kontracepcije je povećana“, kaže psihološkinja u OŠ „Radoje Domanović“ Ljiljana Radovanović Tošić.

S obzirom na to da se sve više pomera starosna granica stupanja u seksualne odnose, učesnici Foruma smatraju da je važno da se sa edukacijom krene što ranije.