Društvo ekonomista Niša raspisalo konkurs za nagradu za novinare

Foto: flickr.com

Društvo ekonomista Niša poziva zainteresovane novinare koji rade u medijima u Nišavskom upravnom okrugu da napišu članak, esej ili pripreme TV prilog/emisiju na temu Ekonomski aspekti pristupanja Srbije Evropskoj uniji i učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju.

Prijavljeni članak, esej ili prilog mora biti povezan za odabranim ekonomskim pregovaračkim poglavljima (Poglavlje 1: slobodno kretanje robe, Poglavlje 8: politika konkurencije, Poglavlje 20: preduzetništvo i industrijska politika, Poglavlje 28: zaštita potrošača i zaštita zdravlja i Poglavlje 29: carinska unija) i mora biti objavljen u nekom od štampanih ili elektronskih medija.

Biće prihvaćeni samo tekstovi i prilozi koji su objavljeni u periodu od 12.2. do 10.7.2020. godine. Dužina teksta ili trajanje priloga nije limitirana.

Nakon selekcije prijavljenih članaka, najbolji medijski sadržaj biće nagrađen novčanom nagradom od 300 evra u dinarskoj protivvrednosti. Zainteresovani novinari svoje objavljene članke, eseje ili priloge moraju poslati na adresu: info@den.org.rs.

Potrebni podaci za prijavu: članak, esej ili prilog sa linkom do adrese gde je objavljen ili podacima o štampanom izvoru, ime i prezime, kontakt telefon, e-mail i naziv medija.

Nagradni konkurs za novinare traje od 12.2.2020. do 10.7.2020. godine, a više informacija o nagradi možete naći na sajtu Društva ekonomista Niša.