Ekonomsko osnaživanje romskih porodica rešiće i problem njihovog obrazovanja

Gradski forum o obrazovanju Roma, mogućnostima i izazovima; Foto: MRCN/N.S.

Kada se sistemski pristupi rešavanju problema romske zajednice u Srbiji, a to između ostalog podrazumeva i ekonomsko osnaživanje romskih porodica, rešiće se i problem njihovog obrazovanja, zaključeno je na Gradskom forumu „Akademsko obrazovanje Roma – mogućnosti i izazovi“.

Sociolog i romolog Dragan Todorović istakao je da rešenja obrazovanja Roma moraju da proisteknu iz dobrog poznavanja načina na koji funkcionišu romske porodice, jer se, kaže, njihovo funkcionisanje razlikuje od funkcionisanja porodica većinskog stanovništva.

„Socijalno i ekonomsko osnaživanje jesu preduslovi i kamen temeljac za dalje obrazovanje, počevši od najmlađih članova koji će kasnije postati intelektualna elita“, objašnjava Todorović.

U diskusiji je istaknuto i da je zakonski okvir koji uređuje ovu oblast u Srbiji zadovoljavajuć, ali da se u praksi ne primenjuje adekvatno.

„Mi smo kao država podbacili, i sada nekim pilot-projektima pokušavamo da uvedemo recimo inkluzivno obrazovanje“, rekao je gradski većnik za obrazovanje i školstvo Bojan Krstić, i dodao da je neophodno „mešanje“ romske i većinske populacije kako oni ne bi bili isključeni iz funkcionisanja celokupne društvene zajednice.

Krstić je takođe naglasio, da društvo prvo treba da „sruši barijere“i da stavi „znak jednakosti“ među ljudima, da bi mogli da se rešavaju problemi obrazovanja i zapošljavanja Roma.

Inače, prema podacima Fonda za obrazovanje Roma, procenat diplomiranih Roma u Srbiji je izuzetno nizak – samo 11,5%, u odnosu na većinsku populaciju gde u proseku 88% mladih diplomira. Stopa zaposlenosti mladih Roma je 14% u poređenju sa 38% mladih iz većinske populacije.


***Media i reform centar Niš će u narednom period objaviti seriju tekstova o stanju u obrazovanju Roma u Nišu i okolini. Tekstovi će se se baviti romskim jezikom, inkluzivnim obrazovanjem, afirmativnim akcijama za obrazovanje Roma i radom civilnog sektora na poboljšanju obrazovanja Roma. Pokušaćemo da prikažemo sa kojim se poteškoćama suočavaju Romi u obrazovanju – od vrtića do fakulteta.

Media i reform centar Niš će tekstove objavljivati na srpskom i romskom jeziku, kao deo projekta „Džandipe – znanje“ koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije na Konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2017. godini.