Eva Haljecka – prva žena lekar u Nišu

Dr Eva Haljecka Petković bila je prva žena lekar u Nišu i prva žena ginekolog-akušer na tlu nekadašnje Jugoslavije. Rođena je u Poljskoj 1870 godine. Po završetku medicine u Cirihu i specijalizacije u Beču, dolazi u Srbiju krajem devedesetih godina 19. veka. Radila je na ženskom odeljenju u bolnicama u Nišu i Beogradu.

Bila je jedna od najistaknutijih boraca među lekarima za izjednačavanje prava žena sa pravima muškaraca. Narodnoj skupštini je 1908. godine uputila prigovor u kome je tražila izjednačavanje prava žena lekara sa pravima lekara muškaraca.

Dr Eva Haljecka Petković bila je veliki stručnjak u svojoj oblasti, te je prva u Nišu i Srbiji 1910. godine uradila carski rez.