EVROPSKI DAN JEZIKA: Jezik kao ključni element obrazovanja

Iako je upotreba maternjeg jezika deo opšte kulture, iako nas način na koji se izražavamo predstavlja drugima, iako se standardnim jezikom služimo kojim god poslom da se bavimo – na mnogim fakultetima u zemlji srpski jezik ne izučava se kao predmet. Filolozi ovo vide kao problem, te je SANU pokrenula inicijativu za uvođenje predmeta funkcionalna pismenost na sve fakultete, a sa niške katedre za srpski jezik ovu ideju i te kako podržavaju.

U mnogim zemljama u Evropi maternji jezik proučava se na svim nivoima obrazovanja, od osnovnog do studija, dok je u Srbiji praksa nešto drugačija. Na Evropski dan jezika, koji se obeležava 26. septembra, filolozi u Srbiji i ovog puta podsećaju da, dok neki društveni fakulteti imaju srpski kao opšteobrazovni predmet, na fakultetima tehničkih nauka ili medicine nije uvršten u nastavni plan.

Standardni jezik je kulturna tvorevina koja se uči. On je neka vrsta lične karte kojim god poslom da se bavite, a pogotovo javnim poslovima“, navodi prof. dr Mirjana Ilić, upravnica Departmana za srpski jezik Filozofskog fakulteta u Nišu.

Ona smatra da je srpski jezik potrebno izučavati na svim studijskim programima.

Za to postoje dva jaka razloga. Prvi je taj što je jezik osnovno sredstvo komunikacije i bez odgovarajućeg komunikacijskog modela ne možete završiti nijedan posao. Drugi je taj što je poznavanje i korišćenje standardnog jezika zapravo deo opšte kulture“, objašnjava profesorka.

Funkcionalna pismenost i profesorka Maja Vukić

U borbi za uvođenje funkcionalne pismenosti kao predmeta, prve korake na Filozofskom fakultetu je, zajedno sa kolegama, pravila nedavno preminula profesorka savremenog srpskog jezika Maja Vukić. 

Maja je studentima pedagogije držala kurseve savremenog srpskog jezika. Ona je insistirala na funkcionalnoj pismenosti, ali na način koji je studentima zanimljiv. Jer ako predajete suvoparnu gramatiku, to nekome može biti odbojno, ali ako ga učite gramatičkim pravilima ističući njihovu praktičnu upotrebu, ta praktična upotreba i znači funkcionalnu pismenost“, objašnjava profesorka Ilić.

Ona dodaje i da su sada tako i koncipirani svi programi i sva predavanja – da mlade funkcionalno opismene.