Fabrici: Reforma javne uprave ključan elemenat procesa pristupanja Srbije EU, podrška se nastavlja

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji traje neprekidno od 2000. godine. Do sada je uloženo više od 200 miliona evra u profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama, ali i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija što je do sada umnogome pomoglo građanima da umesto odlaska do šaltera koriste elektronske servise eUprave i tako brže i jednostavnije završe obaveze.

Sem Fabrici ističe da je reforma javne uprave jedan od ključnih elemenata procesa pristupanja Srbije EU.

“Tokom 2014. godine Srbija je stavljena u prvi plan pregovora. Reforma je važna iz jednostavnog razloga: javna uprava predstavlja jasnu tačku interakcije između građana i vlasti. Javna uprava znači oporezivanje, obrazovanje, zdravstvo, znači usluge koje vlada mora da pruži građanima. Dakle, reforma javne uprave je ključni element za jednu zemlju članicu EU da ima modernu, efikasnu, transparentnu i profesionalnu javnu upravu. Dakako, građani mogu da imaju koristi od reformisane javne uprave, a takođe i poslovni sektor. Javna uprava koja je transparentna i brza, koja je profesionalna za sve potrebe poslovanja, izuzetno je važna, i poslednje, ali ne najmanje bitno, efikasna javna uprava Srbiji olakšava sprovođenje zakonodavstva koje će doći iz Evropske unije kako u pogledu budućeg pristupanja Srbije EU, tako i u načinu trošenja sredstava koja Evropska unija svake godine daje Srbiji – i za ovo je javna uprava svakako od suštinskog značaja”, kaže šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao je da je reforma javne uprave jedan od tri stuba naše evropske integracije koja mora da se sprovede ukoliko želimo, kako on kaže, profesionalniju i funkcionalniju upravu.

“Do sada smo već uspeli da olakšamo život svih građana. Podatak da zahvaljujući novom zakonodavnom okviru, Zakonu o opštem upravnom postupku, elektronskoj platformi E-zup, oko 10 miliona puta građani nisu imali potrebu da prikupljaju dokumente, govori u prilog tezi da reforma javne uprave u punom obuhvatu daje rezultate. Službenici su samim tim obavezni da prikupljaju sve one podatke koje su ranije morali da prikupljaju građani. Ono što smo takođe uveli zahvaljujući eUpravi, to je niz elektronskih servisa, da se deca upišu u vrtiće, da se prijave novorođenčad, da se upiše na fakultet”, ističe ministar Ružić.

EU podržava reformu javne uprave u Srbiji kroz niz projekata koji su pokrenuti u poslednjih 10 godina radi poboljšanja elemenata profesionalizacije srpske javne uprave. 

“Radili smo, na primer, na modernizaciji javnih finansija, carinske službe, uložili smo veliki napor u digitalizaciju javne uprave, takozvanu eUpravu, ali takođe smo radili i na lokalnom nivou da imamo efikasniju javnu upravu i na lokalnom nivou. Dakle, ovo je područje na kojem smo radili, a u protekle tri godine pokrenuli smo jedan veoma važan projekat, koji se zove Sektorska budžetska podrška, kako bismo pomogli daljem unapređenju javne uprave. To je 80 miliona evra bespovratnih sredstava koje smo dali srpskim vlastima u obliku direktne podrške budžetu za unapređenje javne uprave u ovoj oblasti. Cilj nam je da imamo javnu upravu koja je efikasna, koja je transparentna i profesionalna i koja, dakle, može potpuno autonomno i nezavisno da pruža usluge građanima i firmama. Takođe smo imali obuku u oblasti javne uprave i važne aktivnosti između francuske Akademije za javnu upravu i srpskih institucija, tako da postoji niz projekata koje sprovodimo. I poslednji sistem koji je na raspolaganju je taj da se koristi međunarodna organizacija koja je konkretno uključena u reformu javne uprave, poput SIGMA-e, koja je deo OECD-a, da pruži ekspertizu za praćenje reforme”, navodi Fabrici.

Kada su u pitanju sredstava, Fabrici ističe da je Evropska unija Srbiji dala 210 miliona evra u proteklih 20 godina za reformu javne uprave, 80 miliona samo u poslednje tri godine za sektorsku budžetsku podršku, zatim, instrumente poput TAIEX-a i Tvininga i mogućnost korišćenja međunarodnih organizacija poput SIGMA-e za praćenje napretka reforme.

“Ovo su tri instrumenta koja koristimo da podržimo Srbiju u reformi javne uprave”, dodaje Fabrici.

Pomoć Evropske unije je ogromna za Srbiju, a jedan od razloga je finansijska pomoć koju EU nesebično daje Srbiji kaže ministar MDULS Branko Ružić i dodaje da je, osim finansijske podrške, bitno i iskustvo EU koja sprovodi reformu javne uprave u skladu sa demokratskim principima i vrednostima koje postoje u svim evropksim demokratijama.