GDPR: Imate pravo da brinete o privatnosti

Prateći naše ponašanje na Internetu, kompanije dobijaju dragocene podatke o našoj ličnosti. Pravo da o tome budete obavešteni jedno je od osnovnih prava koje propisuje Opšta uredba o zaštiti podataka EU, kao i domaći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Pogledajte video i informišite se o ostalim pravima u vezi sa svojim ličnim podacima.