Glasovi lokalnih zajednica – Za EU po meri građana

Foto: EU info point Niš

Proces evropskih integracija najveći broj građana vidi kao političku stvar, gde predstavnici vlasti sprovode utvrđene mere radi pristupanja EU. Reforme u društvu, koje podrazumevaju usvajanje EU vrednosti i koje bi trebalo da sprovode i sami građani, nisu dovoljno vidljive u javnosti.

Napredak u procesu pristupanja EU ne možemo da merimo na osnovu broja otvorenih poglavlja, već na promenama u društvu. Kvalitet promena i njihov uticaj na građane merimo i razvojem funkcionalnih institucija koje odgovaraju potrebama građana.

U prethodne dve i po godine šesnaest organizacija je, u partnerstvu sa lokalnim vlastima i građanima, dalo doprinos unapređenju procesa EU integracija kroz aktivan angažman na kreiranju i razvijanju javnih politika na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, kroz projekat „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“. Među njima su i tri niške organizacije.

Zajedno za pristupačnost – za Niš bez barijera!

Niški Odbor za ljudska prava javnim zagovaranjem uticao je na usvajanje budžetske odluke kojom se za 2019. godinu 5.700.000 dinara namenjuje za ugradnju dva lifta i pristupne rampe na dve osnovne škole i na jednoj gimnaziji u Nišu. Prve škole gde će se ovo realizovati su OŠ „Branko Miljković“ i Gimnazija „9. maj“.

Foto: MRCN / T.Dj

Značajan doprinos zagovaranju dale su i same osobe sa invaliditetom, odnosno neformalna Koalicija za pristupačnost.

Ono na čemu će Koalicija insistirati jeste da se sredstva utroše za ono za šta su i namenjena kako se ne bi ponovila situacija od pre sedam godina. I tada je deo budžeta bio predviđen za poboljšanje pristupa školama, ali konkretnih rezultata nije bilo.

Heroji uče drugačije – za Niš bez diskriminacije!

Kroz inicijativu Heroji uče drugačije organizacija Nauči me bavila se decom sa disleksijom.

„Ideja je bila da na nivou grada Niša obezbedimo besplatne preglede u okviru sistematskog pregleda u III razredu osnovne škole, kako bi i deca i roditelji, ali i njihovi nastavnici, prepoznali da se radi o specifičnom stanju i na taj način pružili podršku deci koja se sa disleksijom rađaju“, navode.

Do sada je test na disleksiju besplatno sproveden u 15 škola.

„U saradnji sa dr Mejrom Kijac, stručnjakinjom sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom sa disleksijom, o disleksiji i njenom dijagnostifikovanju organizovali smo edukaciju za 20 pedagoga škola i radnika u Domu zdravlja“, dodaju. I dalje rade na institucionalizaciji ovog testa.

Za proaktivnije zajednice!

Organizacija Proaktiv se bavila temom Mladi i politike zapošljavanja na teritorijama sa najvećim stopama nezaposlenosti u Srbiji, a to su Niš, Aleksinac, Blace, Svrljig i Prokuplje.

Izvor: Proaktiv

Ova organizacija učestvovala je u izradi Lokalnog akcionog plana za mlade 2019–2023. u Prokuplju, dok je u Blacu organizovala konferenciju Mladi u poljoprivredi i radionicu Žene u poljoprivredi. Takođe, pomogli su osnivanje blačkog festivala vina i domaće hrane TOP Wine Fest.

„Gradu Nišu uputili smo dve preporuke za razvoj start-up okruženja, a usvojena je i naša preporuka o bespovratnoj pomoći preduzećima u okviru coworking prostora, kao i preporuka da grad plaća kamate na kredite za razvoj malih preduzeća. Osim toga, uradili smo i dve studije o obrazovanju, zapošljivosti i mobilnosti mladih u Nišu“, navode.

U Svrljigu su predstavnici Proaktiva izradili brošuru za promociju turističkih potencijala. „Očekivani rezultati su povećan broj domaćih i stranih turista, što dodatno podstiče razvoj ekonomije i preduzetništva, mogućnost za razvoj turizma i nove ugostiteljsko-turističke inicijative“, istakli su iz Proaktiva.

U Aleksincu je održano 12 edukacija za zapošljavanje mladih, gde je osnovan i Omladinski fond.

Mateja Norčič-Štamcar otvara konferenciju „Glasno i jasno o Evropskoj uniji“

Konferencija „Glasno i jasno o Evropskoj uniji“ održava se u utorak, 28. maja, u Beogradu. Svečano će je otvoriti Mateja Norčič-Štamcar, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji. Konferencija je završni deo projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“.

Ključni rezultati ostvareni u lokalnim zajednicama biće predstavljeni na konferenciji, što je i prilika da se kroz dijalog dodatno razmotri saradnja između različitih nivoa donosilaca odluka u procesu evropskih integracija, unapređenje javnih politika na lokalnom nivou i značaj učešća građana u procesu donošenja odluka, kao i dobrobit procesa evropskih integracija za same zajednice.


Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.