Gradski forum “Kažem 6. oktobar, mislim sloboda”

Četvrtak, 5. oktobar 2017. godine, 17 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Svake godine 5. oktobra građani, mediji, civilni sektor i političke stranke govore o političkim promenama koje su se pre 17 godina dogodile, i njihovim posledicama. Dan kada su se očekivali najznačajniji rezultati – 6. oktobar, umesto simbola promena, postao je simbol „nedovršene revolucije“.

Koje slobode nismo osvojili 6. oktobra? Koje smo šanse propustili? Za šta je odgovorna vlast, a za šta mi sami? Zašto se na lokalu ne poštuju Zakoni o položaju osoba sa invaliditetom? Koliko je sloboda medija značajna za ostvarivanje ljudskih prava?

Na ova pitanja pokušaće da daju odgovor:

  • Ivan Novković, fondacija PONS
  • Ivana Petrović, City Radio
  • Dragan Đorđević, Odbor za ljudska prava Niš
  • Dejan Tasić, moderator

Gradski forum organizuje Fondacija PONS u saradnji sa Media i reform centrom Niš.

Građani će moći uživo da prate i komentarišu Gradski forum na Facebook stranici Media i reform centra Niš, kao i da postavljaju pitanja i ostavljaju komentare na samom događaju, ili putem twitter-a korišćenjem #gradskiforum.

Gradski forum je deo projekta „Partnerstvo za održivi razvoj“ koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva. Cilj je povećanje učešća građana u održivom razvoju zajednice kroz iniciranje redovne i direktne komunikacije između građana i predstavnika vlasti, ali i jačanje saradnje i komunikacije organizacija civilnog društva i medija sa nosiocima vlasti i insitucijama, što predstavlja osnovu svakog demokratskog procesa.