Gradski forum – “Medijska pismenost: Stvaranje kritičkog mišljenja”

Sreda, 1. novembar 2017. godine, 11 sati

Oficirski dom, Orlovića Pavla 28a

Koliko su građani Srbije medijski pismeni, uvođenje medijske pismenosti u obrazovni sistem, uloga novinara i medijskih radnika u medijskom opismenjavanju građana, neke su od tema o kojima će biti reči na sutrašnjem Gradskom forumu – Medijska pismenost: Stvaranje kritičkog mišljenja.

Uvodna obraćanja: 
  • Prof. dr Nebojša Ranđelović, pomoćnik Gradonačelnika Grada Niša za oblast visokog obrazovanja i saradnje sa akademskom zajednicom
  • Prof. dr Zoran Jovanović, upravnik Departmana za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu
Panelisti:
  • Miloš Janković, pomoćnik ministra kulture i informisanja
  • Dr Predrag Jelenković, narodni poslanik
  • Prof. dr Zoran Aracki, predstavnik stručne javnosti
  • Prof. dr Jelena Vučković, profesorka Medijskog prava
  • Marija Vučić, novinarka portala Cenzolovka
Gradski forum Medijska pismenost: Stvaranje kritičkog mišljenja podrazumeva aktivno učešće građana i predstavlja završni događaj Nedelje medijske i informacione pismenosti, koju organizuje Media i reform centar Niš, u saradnji sa međunarodnom organizacijom UNESCO, i partnerima iz akademske zajednice, civilnog i javnog sektora i medija.