Gradski forum „Obrazovanje Roma: izazovi inkluzije“

Četvrtak, 16. novembar 2017. godine, 15h

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

U prvoj Dekadi Roma (2005-2015) i drugoj koja je počela 2016. godine obrazovanje je istaknuto kao prioritetna oblast u osnaživanju Roma. U okviru Foruma pokušaćemo da nađemo odgovore na pitanja o trenutnom stanju u obrazovanju Roma i da rezimiramo koliko je učinjeno na polju obrazovanja u okviru prve Dekade.

Pričaćemo o značaju pohađanja vrtića u celokupnom procesu obrazovanja, obaveznom pripremnom predškolskom programu i postignutim rezultatima od kada je ova mera uvedena do danas. Sa kojim izazovima se suočavaju pedagoški asistenati u osnovnim školama? Koliko je značajan rad sa roditeljima i kako sprečiti rano napuštanje obrazovanja?

O ovim temama razgovaraće:

  • Ajša Alić, pedagoška asistentkinja OŠ „Vuk Karadžić“
  • Turkijan Redžepi, produkcija Romaworld
  • Tatjana Živanović, Školska uprava Niš
  • Milena Tasić, moderator

Građani će moći uživo da prate i komentarišu Gradski forum na Facebook stranici Media i reform centra Niš, kao i da postavljaju pitanja i ostavljaju komentare na samom događaju, ili putem twitter-a korišćenjem #gradskiforum.

Gradski forum je deo projekta „Partnerstvo za održivi razvoj“ koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva. Cilj je povećanje učešća građana u održivom razvoju zajednice kroz iniciranje redovne i direktne komunikacije između građana i predstavnika vlasti, ali i jačanje saradnje i komunikacije organizacija civilnog društva i medija sa nosiocima vlasti i insitucijama, što predstavlja osnovu svakog demokratskog procesa.