Indeks održivosti – pokazatelj olakšica i poteškoća civilnog sektora

Rezultate Indeksa održivosti organizacija civilnog društva za centralnu i istočnu Evropu za 2015. godinu predstaviće Nacionalna koalicija za decentralizaciju i USAID 24. avgusta u 12 sati u beogradskom Medija centru. Najnoviji Indeks govori o uticaju na rad civilnog sektora kroz brojne situacije sa kojima se susreće društvo. U ovom Izveštaju navedene su poteškoće na koje su naišli demonstranti protiv lokalnih vlasti, lokalni onlajn mediji koji su često na meti poreskih inspekcija, kao i OCD i nezavisni mediji koji se bave istraživačkim novinarstvom, a koji su po objavljivanju svojih izveštaja bili na udaru negativnih kampanja u medijima bliskim republičkim vlastima.

Indeks održivosti organizacija civilnog društva (IO OCD) koristi se od 1997. godine za procenu održivosti OCD sektora. Osnovna funkcija Indeksa je pružanje informacija o onome što čini OCD sektor održivim, ali i prepoznavanje prepreka koje otežavaju rad organizacija. Razvila ga je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u partnerstvu sa lokalnim organizacijama u svakoj od zemalja u kojoj se sprovodi. Izveštaj opisuje i ocenjuje razvoj civilnog društva u svakoj od zemalja i u čitavom regionu.

Agenda prezentacije